Internationalisering

KTH är ett internationellt universitet med studenter från hela världen. Vi samarbetar med de ledande tekniska universiteten i Europa och med framstående universitet världen över. Det finns en lång tradition av att driva och delta i internationella utbyten och projekt inom en rad olika program.

Masterprogram på engelska

Den avancerade nivån/masternivån inom arkitekt- och civilingenjörsutbildningen ges på engelska. Därav erbjuder KTH ett stort antal master- och magisterprogram på engelska, med svenska såväl som utländska sökande. Denna satsning ligger i linje med KTH:s strävan att utöka den forskningsnära delen av grundutbildningen samt att delta i ett globalt utbildningssammanhang. Många av programmen är  gemensamma, vilket betyder att de ges av KTH tillsammans med ett eller flera partneruniversitet där studenterna spenderar en del av utbildningen utomlands.

Masterprogram på engelska

Studentutbyte

KTH har samarbetsavtal med de ledande tekniska universiteten i Europa och med framstående universitet världen över. 618 KTH-studenter läste utomlands under 2013, vilket var en ökning från 509 utresande 2012. Ökningen ligger i linje med gällande målsättningar om att fler studenter ska ta del av utlandsstudier. Antalet inresande utbytesstudenter var 1058 st 2013, vilket var en minskning från föregående år. Minskningen är en medveten prioritering i KTH:s strävan att balansera antalet in- och utresande utbytesstudenter.

Internationella projekt

KTH driver och deltar i en mängd internationella projekt. Många finansieras av något av EU:s program för utbildning och forskning, såsom Erasmus+ och Horizon 2020. Andra bekostas av nationella program, exempelvis de Sida-finansierade programmen Linnaeus-Palme och MFS.

Prioriterade regioner

KTH har valt att fokusera sina kontaktskapande aktiviteter till fyra utvalda regioner. De fyra regionerna är Indien, Kina, Sydostasien och Brasilien. Prioriteringarna ska främst ligga till grund för det långsiktiga arbetet med rekrytering av utomeuropeiska masterstudenter.

Internationellt samarbete inom utbildning samt internationell mobilitet på samtliga nivåer samordnas av Internationella relationer.

Erasmus Charter

KTH har beviljats Erasmus Charter for Higher Education för 2014-2020 vilket innebär att KTH kan delta Erasmus+. Som underlag finns en Erasmus Policy Statement.

Erasmus Charter for Higher Education (pdf 909 kB)
Erasmus Policy Statement (pdf 52 kB)

Till sidans topp