Till innehåll på sidan

Historik

Sverige hade byggt en röntgenstrållinje vid PETRA III för materialvetenskaplig forskning eftersom ett högenergikomplement till MAX IV behövdes

SMS byggs vid Petra III, Hamburg. Foto: Jens Birch.
SMS byggs vid Petra III, Hamburg. Foto: Jens Birch.
Sverige har en rad kompletterande forskningsinfrastrukturer. PETRA III Swedish Materials Science beamline är utmärkande för förmågan att mäta djupt inuti material.

Läs mer på vår engelska sida: History

Tillhör: Centrum för Synkrotronljus inom materialvetenskap (CeXS)
Senast ändrad: 2023-06-28