Nyttjandecykeln – En lättviktig metod för arkitekturval

Nyttjandecykeln är en enkel bild som ger en överskådlig bild över hur ett teknikområde ser ut och vart det är på väg. Den visar på ett överskådligt och intuitivt sätt var olika tekniker, tjänster, processer, lösningsmönster med mera hör hemma i ett strategiskt perspektiv. Bilden ger en enkel översikt över vad som är på väg […]

Läs mer tillsammans!

Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems Det är svårt att ta sig tid att läsa böcker man vet att man borde läsa när man jobbar som vi gör. Det finns nästan alltid något intressant att ta sig ann som gör att man, mot bättre vetande inte tar sig den tiden man borde. Hur bryter man spiralen? […]