2017 – Ett år av förändring

En dag kvar på arbets året för mig i dag, och det börjar bli dags att summera 2017. Några viktiga saker vi gjort under året Vi bygger vidare på vår kultur och öppenhet och i år tycker jag att vi tagit stora steg i att bli “en it-avdelning”. Vi blir mer och mer DevOps för […]

IT på KTH i framtiden – Att göra val

Jag började arbeta med IT-system på Ericsson 1995 för att sedan komma till KTH och Systemgruppen på Numerisk analys och datalogi (Nada) 1996. Vid den tiden kunde man fortfarande som IT-avdelning med rimliga resurser upprätthålla bilden av att klara allt. Vi kunde stödja alla relevanta operativsystem och i någon utsträckning stödja så gott som alla […]