Skip to content

Om kommentarer på KTH:s bloggar

Denna sida kommer länkas in från respektive inlägg/sida där kommentarer är påslagna.

Genom kommentarsfunktionen kan du ge respons på blogginnehållet. Tänk på att det är du som publicerar kommentarer som ansvarar för innehållet.

Genom att använda kommentarsfunktionen förbinder du dig

  • Att endast publicera kommentarer som är relevanta med avseende på bloggens innehåll
  • Att använda ett sakligt och vårdat språk
  • Att inte publicera kommentarer som bryter mot lagar eller KTH:s föreskrifter eller som innehåller internetadresser till sådant innehåll
  • Att inte publicera kommentarer som innehåller personangrepp eller kan vara till skada för enskild person
  • Att inte publicera samma kommentar flera gånger eller på liknande sätt störa eller sabotera diskussionen

Blogginnehavaren håller kontinuerlig uppsikt över publicerade kommentarer och tar bort kommentarer som bedöms bryta mot ovanstående punkter.

Kommentarer utgör allmänna handlingar inkomna till myndigheten KTH och kan därför begäras ut av tredje part.

Kommentarer kan komma att raderas (gallras) sedan en viss tid förflutit efter publicering.

Eventuell porträttbild i anslutning till publicerad kommentar är hämtad från antingen avsändarens profilbild på www.gravatar.com eller i de fall avsändaren är inloggad som KTH-användare från dennes profilsida på KTH.