The Grand Plan – IT-arkitektur på KTH

Återkommande i olika diskussioner är att det saknas styrning i IT-frågor på KTH. Att det saknas visioner och riktlinjer. Det finns många idéer, tankar och verksamhet på området runtom i verksamheten, på olika avdelningar och skolor. Många bra, men de kan också sträva åt olika håll och vara motsägelsefulla.

Oavsett saknar vi kanaler och forum för att riktigt fånga upp dem, formulera, diskutera och få dem att konvergera både tekniskt och organisatoriskt mot saker vi faktiskt kan realisera för att successivt bygga vidare på en IT-miljö som hjälper så många på KTH som möjligt på vägen mot sina mål. Projektet Virtuellt Campus har fått ta denna roll i väldigt stor utsträckning inom ramen för sitt arbete, men vissa frågor faller utanför detta och har ännu inget säte.

IT-Arkitektgruppen

Därför startas nu IT-Arkitektgruppen på KTH (ja, den får heta så i brist på bättre). Huvuduppgifterna för gruppen är i korthet tre. Den första är att vidareutveckla den tjänstekatalog, som tas fram som ett projekt inom ramen för IT-processarbetet på KTH, till en tjänsteportfölj och förvalta den, dvs följa upp vad som bör komma in och vad som ska ut. Den andra är att bidra till sådana förändringsprojekt med krav, processtöd och uppföljning. Projekten behöver inte drivas av denna gruppering, men till sist ska den även kunna driva vissa sådana projekt själv. Gruppen är ännu i sin linda och detaljerna ska nu arbetas ut, men den kommer inte att vara fullt operativ förrän efter semesterperioden.

Alla väsentliga beslut kommer alltjämt att fattas av IT-ledningsgruppen (ITLG), precis som tidigare. Den nya gruppen kommer alltså inte vara en ny beslutsinstans, utan få en beredande roll gentemot ITLG.

Många frågor att arbeta med

Hur mycket riktlinjer i IT-arkitektur behöver vi egentligen? Hur etablerar vi bra kommunikationskanaler med alla i organisationen som behöver kunna påverka området, men också påverkas? Hur får vi liv i och ser till att gamla surdegar får en lösning? Hur ser vi till att tjänster som redan finns på KTH får spridning? Vad är det som finns över huvudtaget? Hur ser vi till att terminera tjänster som vi har beslutat att de ska tas bort? Osv. Det är helt klart att det finns mycket att göra, nästan så att det blir lite överväldigande, men vi får börja nysta i något hörn och ta det som det faller sig.

Hur ser det ut på andra universitet?

En sak är klar och det är att de som inte redan har en sådan här funktion tänker i samma banor som vi och är på väg att göra samma sak. Men det är också stora skillnader i hur man tänker kring IT-arkitektur på olika lärosäten. En del har en, åtminstone på pappret, ganska omfattande teknisk plan för hur saker ska byggas. Det pratas en hel del om bussar och brokers, och jag kan kanske känna en viss nervositet hos de som inte har sådant på plats, att man halkat efter på något sätt, förenat med en viss skepsis.


FreeDigitalPhotos.net

Jag är inte helt övertygad, men tycker att det är intressant. På pappret ska teknikerna förenkla och systematisera integrationer, men i realiteten är det som vanligt så att innan de nya systemen har rationaliserat bort gamla är det bara ett, eller flera, system till, och hittills tycker jag nog att det är mycket prat om vilka vinster det kan ge, och väldigt lite om vad det har gett. Förmodligen kommer det åtminstone i samband med Ladok3-arbetet ändå att vara intressant att försöka samordna lösningarna med andra universitet för att kunna dra nytta av varandras arbete på området.

Jag är också lite osäker på vem som har de behov man löser och var egentligen IT-avdelningens arbete gör störst nytta. Det känns som att vi fortfarande har en del basbehov att adressera innan den typen av arkitekturfrågor är ett prioriterat område för oss, som var man ska stoppa sina filer någonstans, och att den stora utmaningen fortfarande ligger i själva förändringsarbetet, inte i tekniken.

Vi som kommer att börja arbeta med det här är förutom jag själv, Jonas Andersson och Michael Tsiortos. Det kommer att bli en resa för oss och vi hoppas att ni vill följa med. Ni gör det här och i IT-Arkitektgruppen på KTH Social.

Profilbild
Jag arbetar som chef över IT-arkitekturgruppen på IT-avdelningen på KTH.

4 reaktioner till “The Grand Plan – IT-arkitektur på KTH”

  1. Jag skulle gärna vilja att gruppen kunde formulera några värdeord/målsättningar som vi kan utvecka IT utifrån. T ex ”Alla appar ska ha api:er”, ”Vi ska bara ha en app som gör x”… Typ 5 punkter som vi skulle kunna spika upp på porten som Luther. Beslut som LG kan ta, vad som är viktigt för oss.

  2. Tack, Peter!

    Det är nog svårt att formulera sig i termer ”ska ha”, Paddy, det måste ändå bero på situationen, men att tala i termer av lösningsmönster att applicera på olika sammanhang är nog bra, delvis har vi det redan men inte så formulerat. Men det är nog inte primärt utvecklingen inom Infosys som vi kommer att fokusera på i början.

    Men det kommer nog ändå landa, helt eller delvis, i en hemläxa åt Infosysgruppen att ta fram förslag, även om det kan bli viss styrning pga yttre faktorer, som t.ex Ladok3-arbetet som nog kommer att påverka en del. Det skulle kunna vara ett ämne för en konferens/workshop inom gruppen.

  3. @Fredrik: Jag tror inte heller att vi kommer få en spec:ad lista på vad som ska göras, men att ha tydliga mål är något annat. T ex vem är vår primära kund? UF eller akademin?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *