Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

Shout out till MSBs jurist Ella Carlberg

Lagen, sociala medier & myndigheter

Det är inte så jag hittar jurister som pratar om sociala medier och webb ur ett myndighetsperspektiv. Därför skickar jag ett tack till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, jurist Ella Carlberg som på en konferens här om veckan tog upp lite intressanta frågeställningar, som berör oss alla inom webb i offentligförvaltning. Vi på KTH har turen att ha duktiga jurister som hjälper oss att jobba med sociala medier, och deras slutsatser ligger i linje med Ellas, men några saker var nyheter för mig. Bland annat att en Creative Commons licens för icke kommersiellt bruk, kan ge problem om ett företag kräver ut data i enlighet med PSI-direktivet för att använda datat i kommersiellt bruk. Diskussionen om vi som universitet är icke kommersiell verksamhet kan vi ta en annan gång …

… på tal om rättigheter kan jag tillägga att jag fått ok från MSB att använda videon här på bloggen 🙂

4 reaktioner till “Shout out till MSBs jurist Ella Carlberg”

  1. Jag vet inte om jag tycker att det är oklart med creative commons, om det inte är eget material kan man inte att lämna det vidare för kommersiell användning om villkoren inte tillåter det och man måste ha koll på det är det hon säger. Det är precis samma villkor som gäller för allt annat upphovsrättsskyddat material vi använder, att vi måste följa de villkor som står i de avtal vi har med upphovsrättsinnehavaren och creative commons är inget undantag.

    När det gäller eget material tycker jag inte att det är KTH:s sak att försöka tvinga fram icke-kommersiellt bruk med creative commons och krav på att derivat ska vara fria och det brukar inte vara traditionen på universitet heller, utan att det ska vara fritt för var och en att använda det på vilket sätt man vill, kommersiellt eller inte.

  2. CC är tydligt, eller hyfsat, fortfarande juridik ;), men det jag tänkte på är man kan argumentera för att vi alltid bör använda CC BY om vi använder Creative commons, det räcker inte med att tänka att vi är en icke kommersiell verksamhet och att vi kan använda CC för ickekommersiell verksamhet.

    Vi borde dock sätta oss ner och gå igenom var och hur vi kan sätta explicita fria licenser på det vi har.

  3. Ja, eller nej, eller något. Som grundprincip tycker jag nog att vi ska dela med oss av vad vi producerar för skattemedel utan förbehåll på hur det används alls annat än de vi måste ställa av olika orsaker.

    CC ickekommersiell har ju inte att göra med att man är ickekommersiell, utan vilka villkor upphovsrättsinnehavaren ställer för hur materialet får användas av annan part. Det är t.ex fullt möjligt för ett företag att producera material under CC ickekommersiell. Personligen har jag dock lite svårt att förena att skilja ut vilka som får och inte på det sättet med myndighetsrollen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *