Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

IT på KTH i framtiden – Att göra val

Bruno Girin, CC BY-SA 2.0, https://goo.gl/N2ru2a

Jag började arbeta med IT-system på Ericsson 1995 för att sedan komma till KTH och Systemgruppen på Numerisk analys och datalogi (Nada) 1996. Vid den tiden kunde man fortfarande som IT-avdelning med rimliga resurser upprätthålla bilden av att klara allt. Vi kunde stödja alla relevanta operativsystem och i någon utsträckning stödja så gott som alla relevanta programvaror som fanns till dem.

Så är det inte längre. Det har inte varit så ganska länge nu.

Ändå kämpar vi fortfarande med förväntningarna att kunna klara detta, klara av allt, både från oss själva och från de som använder de system vi tillhandahåller. När vi inte uppnår det känner vi oss misslyckade. Vi känner det själva på IT-avdelningen. Vi säger det inte sällan till varandra i olika sammanhang. Vi får höra det av de omkring oss som liksom många av oss har vuxit upp med IT-systemen och fortfarande tror att det är rimligt att förvänta sig det. Och det tynger många av oss.

Men det är omöjligt. Ingen kan leva upp till dessa förväntningar.

Vi vill så gärna kunna klara av alla förväntningar, både våra egna och andras, men det är inte längre möjligt.

IT-avdelningen har begränsade resurser. Kanske blir de mer begränsade framöver eftersom man av naturliga skäl vill hålla nere administrativa kostnader på KTH och frigöra resurser för huvuduppgifterna, forskning, utbildning, samverkan. Oavsett det kommer resurserna definitivt att minska I förhållande till det ständigt ökade utbudet på IT-lösningar av olika slag, precis som de har gjort under många år, oavsett vilka pengar man skulle lägga på IT.

Istället behöver vi som avdelning, KTH som universitet, hitta en annan strategi, ett annat förhållningssätt för IT.

Baserar vi yrkesstoltheten på att klara allt bäddar vi för misslyckande, både inför oss själva och andra, för ingen kan klara det längre. Istället måste vi basera yrkesstolthet på att vara bra på det vi väljer att göra, och kunna släppa annat utan att det är ett stigma.

Vi kommer att behöva välja. Mycket mer och hårdare än vi gör idag, och vi är tvungna att välja bort.

Hur väljer vi? Det är det svåra. Om IT-avdelningen slutar att säga att vi klarar allt tar vi en risk. Gör vi fel val riskerar vi att stå på fel plats om KTH i övrigt rör sig i en annan riktning. Vi oroar oss för att bli irrelevanta som IT-avdelning. Kanske till och med att man hellre köper tjänsten av någon annan. Outsourcing.

Historiskt har vi stått ensamma med valen. Som AAE:n visade har verksamhetsföreträdare varit fria att ställa olika krav utan någon samordning och IT-avdelningen hamnar i ett problematiskt läge när vi säger nej till en begäran om något system, även om vi har ett annat snarlikt när det inte faller i smaken av olika skäl. Resultatet är många parallella lösningar på liknande problem, onödiga kostnader och en låg nivå av IT-stöd för alla system vi har. Här måste KTH gemensamt snäppa upp sig, kunna tala ihop sig och kompromissa runt gemensamma lösningar.

Ur AAE:n har det kommit sådana initiativ. Vi har t.ex. styrgruppen för utbildning sedan några år, liknande gruppering är på gång inom forskningsområdet. Förhoppningsvis får vi genom dessa en bättre samordning av verksamhetskrav och stöd i att välja rätt.

Till dess får vi göra som vanligt, så gott vi kan med den kunskap och erfarenhet vi besitter, och på en mer fundamental nivå i systemen är det trots allt IT-avdelningen som sitter på expertisen och behöver ta ansvar för de val som görs. Vi behöver då få så god acceptans för dessa vi kan och vi kan bara uppnå det genom att vara öppna och tydliga med de val som görs och på vilka grunder. Både för att få acceptans, men även för dialog och återkoppling som kan förbättra våra val.

Nästa vecka kommer jag återkomma med resonemang om vilka grunder jag tror att vi behöver basera våra val på och vad det kan medföra.

Jag arbetar som chef över IT-arkitekturgruppen på IT-avdelningen på KTH.