Hoppa till innehåll

Kan transportsektorn nå klimatmålen?

Det går att minska transportsektorns utsläpp med 80 procent till år 2030. Det var en glädjande slutsats i en rapport som Trafikverkets tagit fram.

I förra veckan var jag inbjuden att prata på ett remissmöte kring rapporten på Näringsdepartementet. Rapporten handlar om åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

En glädjande slutsats från rapporten är att det går att minska utsläppen med 80 procent till år 2030. Men det kräver en lång rad åtgärder. Inte minst behövs en kraftig energieffektivisering och elektrifiering av framför allt personbilar och lastbilar. Det behövs också satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång. Godstrafiken behöver effektiviseras och det behövs satsningar på underhåll av existerande infrastruktur. Allt detta sker dock inte av sig själv, utan kräver åtgärder av politiker.

Däremot behövs knappast några nya vägar. Trafikverket skriver att ”…nuvarande vägkapacitet är i stort sett tillräcklig och föreslår därför att man bör vara restriktiv med större investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet.”

Förutom åtgärderna ovan så behövs också i varierande utsträckning

  • ökad användning av biobränslen
  • samhällsplanering och infrastrukturinvesteringar för att locka resenärer och gods från väg till järnväg
  • ett minskat resande med bil och minskade transporter med lastbil genom att införa styrmedel som gör bilresor och vägtransporter dyrare i förhållande till alternativen.

Jag tycker att Trafikverkets utredning är ett viktigt bidrag. Den ligger också huvudsakligen i linje med tidigare forskning och utredningar om vad som behövs för att nå klimatmålen. Det är också intressant att man visar betydelsen av minskade transporter samtidigt som det tidigare inriktningsunderlagets förslag och analyser bygger på ökat resande. Jag saknar dock en diskussion om vad som krävs för att nå klimatmålen efter 2030. Jag saknar också en diskussion om vad som krävs om implementeringen av den nya tekniken går långsammare än vad man tänker sig här.

Trafikverket har med sin rapport svarat på regeringens fråga om det går att nå klimatmålen till 2030 och därmed passat tillbaka bollen till regeringen. Infrastrukturminister Anna Johansson var tydlig med att klimatet är ett av regeringens tre prioriterade områden. Mycket av det som Trafikverket föreslår bör därför komma att omsättas i konkreta åtgärder.

Mötets fokus var landtransporter i Sverige. Flygets utsläpp är en helt annan historia som bland annat diskuteras i ett färskt radioprogram från Klotet med KTH-forskaren Jonas Åkerman.

Veckans tips: Sök jobb! KTH fortsätter satsningen på hållbar utveckling och söker nu en miljöchef och en projektledare till KTH Sustainability Office. Både externa och interna kandidater är välkomna. Läs mer om KTH:s miljö och hållbarhetsarbete här.