Hoppa till innehåll

Vad vill KTH?

Från de globala hållbarhetsmålen till KTH:s – hur ser de ut egentligen och hur realistiska är de?

KTH har hållbarhetsmål som gäller för perioden 2016-2020. Målen finns inom tio olika områden:

  • Utbildning
  • Forskning
  • Samverkan
  • Arbetsmiljö
  • KTH:s campus
  • Resor
  • Upphandling och inköp
  • Kemikaliehantering
  • Investering av stiftelse- och donationskapital
  • Organisation och ledning

För varje område finns en beskrivning av de övergripande målen för perioden, bakgrund och hur målen ska följas upp. Här finns inte möjlighet att beskriva alla målen, men klicka gärna på länken för att läsa mer.

Jag tycker att KTH:s hållbarhetsmål är bra. De är ambitiösa men realistiska. Jämfört med de tidigare miljömålen har de ett bredare hållbarhetsperspektiv.

De är beslutade av rektor och gäller därför för hela KTH. Det innebär att alla skolor och förvaltningen ska arbeta med dessa mål under perioden fram till 2020. Alla målen utom arbetsmiljö ligger också inom KTH:s miljöledningssystem vilket innebär att de kommer att följas upp i samband med miljörevisioner. Det finns också kopplingar till KTH:s utvecklingsplan och Vision 2027.

Här vill jag gärna lyfta fram det sista målet under rubriken Organisation och ledning. Det lyder: ”Miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i ordinarie verksamhet och vara en del i alla relevanta processer, planer och beslut.” Det är ett spännande mål som kan innebära att vi behöver utveckla en del processer och tydligare lyfta in hållbarhetsfrågor i exempelvis olika planer.

Veckans tips: Indien har ambitiösa elbilsplaner. Se inslag i Aktuellt Inklusive intervju med Måns Nilsson från Stockholme Environment Institute och Adjungerad professor på KTH. Inslaget börjar efter 33 minuter.