Dubbelkommando på väg mot hållbart transportsystem

Sverige har kommit en bit på vägen mot hållbara transportlösningar. Samtidigt görs investeringar som försvårar och till och med motverkar ett hållbart transportsystem. Det gör resan längre och svårare.

I onsdags var jag på invigning av en ny linje för en elhybridbuss med trådlös laddning i Södertälje. Det är en test- och demonstrationsanläggning och ett intressant exempel på hur innovationsutvecklingen behöver drivas. Grundläggande forskning behövs, men också stöd för att få ut nya system till marknaden. I den här processen finns lärdomar som kommer hela samhället till del, och då är det också viktigt att samhället är med och stöttar. Annars blir det färre innovationer än vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och därmed mindre förändring än vad som behövs. I ett sådant system är demonstrationsanläggningar ett viktigt steg men det behövs också fortsatta steg för att få in nya lösningar i ordinarie verksamhet.

Samverkan är viktigt för den här typen av projekt. Det är också intressant att den trådlösa elhybridbussen som testas bland annat bygger på grundläggande forskning som gjordes för kanske 20 år sedan. Det visar hur avgörande långsiktig, grundläggande forskning är för att lösa hållbarhetsutmaningar.

Elbussar är intressanta för elektrifiering är en central del av den omställning till ett hållbart transportsystem som nu är på väg. Andra viktiga delar är:

  • ökad användning av kollektivtrafik
  • förnybara bränslen
  • energieffektiviseringar
  • ökad cykel och gång
  • underhåll av existerande infrastruktur
  • samhällsplanering och infrastruktur för överflyttning av gods och resenärer från vägar till järnvägar
  • minskat resande med bil och lastbil .

I Sverige gör vi mycket av detta. Ett problem är dock att det också görs investeringar som motverkar målen. En del av de infrastrukturinvesteringar som är på gång och planeras, leder tvärtom till minskad andel kollektivtrafik och ökade utsläpp av växthusgaser. I Stockholm gäller det exempelvis Förbifart Stockholm och den östliga förbindelse som nu planeras men inte är beslutad.

Veckans grattis: I veckan kom beskedet att Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar på ett strategiskt innovationsområde inom Smarta Hållbara Städer som ska ledas från KTH. Stort grattis till alla som arbetat med detta i tre års tid!