Transporter och Arktis

Arktis fortsätter att smälta. Enligt en färsk studie i Science motsvarar ett ton koldioxid en i praktiken irreversibel förlust på cirka 3 kvadratmeter av istäcket i september.

Transporterna står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. I Sverige står inrikes transporter för en tredjedel av de inhemska utsläppen, cirka 18 miljoner ton. Utsläppen har minskat med 9 procent sedan 1990, men varit i stort sett oförändrade de senaste åren. Utsläppen från utrikes transporter har ökat med 132 procent sedan 1990. Detta är trender som behöver brytas.

Sverige kommer att ha en fossilfri fordonsflotta. Det innebär att de studenter vi utbildar idag kommer att utveckla och använda nya typer av fordon, motorer, bränslen och transportsystem. Det är en enorm utveckling som ligger framför oss och det gäller att vi utrustar våra studenter för att arbeta med dessa frågor. Även flygsektorn kommer att förändras radikalt.

Förutom att minska utsläppen av växthusgaser så kan förändrade transportsystem också bidra till ökad trafiksäkerhet, minskade restider, ökad sammanhållning i samhället och förbättrad hälsa. På KTH bedrivs massor med forskning om framtidens transporter och vi har unika möjligheter att tillsammans med världsledande fordonstillverkare utveckla hållbara transportsystem.

Men på KTH bör vi också arbeta med våra egna transporter. KTH har tre hållbarhetsmål för perioden 2016-2020 direkt kopplade till transporter:

  • Till, från, inom och mellan våra campus ska resor och transporter i större utsträckning ske på ett hållbart sätt. (I första hand kollektivtrafik, gång och cykel).
  • Koldioxidutsläpp från KTH:s resor ska minska med 20 procent per årsarbetskraft. (År 2015 var utsläppen från flygresor 1.17 ton per årsarbetskraft. Eftersom utsläppen på hög höjd ger extra effekt motsvarar det ungefär 6 kvadratmeter förlorad is på Arktis per årsarbetskraft).
  • KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för IT-lösningar som möjliggör resfria möten.

Som en del av arbetet med hållbarhetsmålen gör vi nu en resvanundersökning. Vi vill gärna ha hjälp av alla anställda på KTH genom att fylla i denna enkät på svenska eller engelska senast fredagen den 15/12 2016 kl 16.00. Baserat på resultaten kommer vi sedan att utveckla kostnadseffektiva förslag på hur KTH kan nå målen.

Veckans tips (1): ”Forskare i upprop: Sluta manipulera vetenskapen”

Veckans tips (2): Webutställning Acclimatize på Moderna Museet.