Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö är en hållbarhetsfråga

 

En god arbetsmiljö är en del av hållbar utveckling. Det illustreras bland annat av delmål 8.8 bland de globala hållbarhetsmålen som börjar: ”Skydda arbetstagarnas rät­tigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetsta­gare”.

KTH har som mål att ha en stimulerande och god arbetsmiljö. Med arbetsmiljö avses enligt vår personalpolicy ”alla faktorer som påverkar medarbetare och studenter vid KTH, till exempel attityder, ledarskap, lokaler, utrustning, kemiska produkter, arbetsorganisation, social interaktion samt möjlighet till återhämtning och professionell utveckling”.

För ett universitet som KTH är arbetsmiljöfrågor precis som andra hållbarhetsfrågor något vi arbetar med på olika sätt. Jag tror att många kan läsa definitionen av arbetsmiljö ovan och tänka att, jo det kanske finns en del saker att arbeta med där jag sitter. Men vi ska också undervisa om arbetsmiljö. Många som utbildar sig på KTH får så småningom jobb som chefer och ledare och därmed också ett arbetsmiljöansvar. Det finns på KTH också viktig och intressant forskning om arbetsmiljö, till exempel på avdelningen för Ergonomi på Skolan för teknik och hälsa.

Veckans länktips 1: LISTA: Så vet du om konflikten på jobbet är mobbning.

Veckans länktips 2: ”Många studier visar på ojämställdhet i forskarvärlden”