Hoppa till innehåll

Universitet tar sikte mot en hållbar framtid

Ledande universitet runt om i världen arbetar med hållbarhetsfrågor. Det ses som en prioriterad fråga och en möjlighet att visa på vägar mot en hållbar framtid.

KTH är en av värdmedlemmarna i ISCN (International Sustainable Campus Network). Det är ett nätverk för universitet som arbetar med hållbarhet i campusutveckling, undervisning och forskning. Varje år ger ISCN ut en rapport som sammaställer vad olika universitet gör inom ett område och i år har rapporten utbildningsfrågor som tema. I korta avsnitt ger ett 30-tal universitet exempel på hur de integrerar hållbarhet i undervisningen.

Bland universiteten finns Princeton, Yale, Oxford, Hong Kong University for Science and Technology, National University of Singapore, The Korea Institute of Technology och ETH Zürich vilket visar på spridningen. Även om alla arbetar med att integrera hållbar utveckling i undervisningen har man valt olika metoder. Exempelvis har EPFL i Lausanne och Nanyang i Singapore introduktionskurser i hållbar utveckling som ges för alla under första året. På KTH har vi bestämt att alla program ska integrera hållbar utveckling, men det är upp till skolorna och programansvariga att bestämma hur det ska ske för att bäst passa den egna situationen.

Från KTH har vi två bidrag i rapporten. Ett visar hur vi arbetar med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Vi beskriver ansatsen att dels tydligt visa målen och följa upp dem på olika sätt, dels utveckla verktyg som kan stödja programansvariga och undervisande personal.

Det andra bidraget är skrivet tillsammans med schweiziska EPFL och handlar om hur industrin ser på vilken utbildning inom hållbar utbildning som deras blivande anställda behöver. Vi har intervjuat personer inom näringslivet och haft en workshop. Resultaten pekar mot att industrin dels ser ett behov av specialister inom hållbarhet, dels att alla behöver grundläggande kunskaper. Det är framför allt inom fyra områden som alla behöver utbildas:

  • Kritiskt tänkande om komplexa frågor och förståelse av hållbarhet som ett komplext problem.
  • Att kunna artikulera och kommunicera hållbarhetsfrågor med interna och externa intressenter.
  • Förståelse av megatrender (exempelvis demografiska förändringar, klimatförändringar, och matsäkerhet) och hur de påverkar företagen och samhällsaktörer.
  • Grundläggande kunskaper om hållbarhetsfrågor inklusive social hållbarhet.

Att näringslivet efterfrågar dessa kunskaper är en viktig signal till universitet runt om I världen och till studenter. Ställ krav på att få den utbildningen!