Hoppa till innehåll

Elbilar – frälsning och klimatbov

Elbilarnas klimatpåverkan har varit i fokus senast tiden med bland annat flera artiklar i Ny teknik och inslag i Aktuellt . Det är bra att elbilarnas klimatpåverkan uppmärksammas. I den allmänna debatten kan elbilarna ibland framstå som problemfria: om alla köper elbilar så är transportsektorns miljöproblem lösta och vi kan fortsätta som förut. Men så är det ju inte, och det sätter dagens debatt fokus på.

Bland problemen med elbilar finns:
* Miljöpåverkan vid tillverkning av bilar. För traditionella fossil-bilar står tillverkningen av bilarna för kanske 15 procent av klimatpåverkan sett över bilens livscykel. För en elbil blir klimatpåverkan större, på grund av batteriet. Ju större batteriet är, desto större blir påverkan.
* Förutom klimatutsläpp så leder utvinning och produktion av olika metaller och material till både miljömässiga och sociala effekter.
* Produktionen av el för användningen. Om den är fossilbaserad, kan vinsten med elbilar minska kraftigt.
* Elbilar tar lika mycket plats som fossilbilar. Trängsel och användning av mark är ju ett av trafikens problem och det löses inte med elbilar.

Elbilar löser alltså inte alla transportsektorns problem. Men lika viktigt att komma ihåg är att elektrifiering är en central del av ett hållbart transportsystem. Det finns många studier som tittat just på hur ett hållbart transportsystem kan se ut i Sverige och gemensamt för resultaten är att det behövs en ökad användning av elbilar, en ökad användning av biobränslen och minskade transportvolymer. Eftersom det tar tid att ställa om ett transportsystem, så behöver olika aktörer börja i tid. I takt med att elbilsanvändningen ökar kommer olika aktörer att lära sig att bli mer effektiva. Då kommer också priser och miljöpåverkan att minska. Därför är det viktigt att satsa på ny teknik så att den får en chans att utvecklas.

Debatten om elbilar kommer säkert att fortsätta. Inte minst för att de traditionella fossilbilsindustrierna har investerat stora summor i gammal teknik och förbud av dieselbilar hotar deras strategi. Men samhället kommer att behöva flera olika sorters bilar och flera olika sorters bränslen i framtiden och det är viktigt att alla komponenter i transportsystemen utvecklas.

Veckans tips: En två år gammal krönika av Jonas Åkerman beskriver vårt cykliska förhållningssätt till ny teknik inom transportsektorn. Ligger det långt bort så ser allt oproblematiskt ut, när det börjar få en bred användning så lyfts kritiken. http://www.aktuellhallbarhet.se/kronika-hall-dina-gamla-foralskelser-vid-liv/

Veckans tips 2: Sommarlov. Själv är jag på väg mot sommarlov och planerar att återkomma med bloggar i augusti. Trevlig sommar!

En kommentar till “Elbilar – frälsning och klimatbov”

Kommentarer inaktiverade.