Hoppa till innehåll

Svenska hållbarhetsutmaningar

Hur ligger Sverige till när det gäller de 17 globala hållbarhetsmålen? Vad bör vi prioritera för att nå dem? Det är frågor som Agenda 2030-delegationen arbetar med.

I sin senaste rapport så ger Agenda 2030-delegationen en nulägesbeskrivning. Det är en värdefull kartläggning där man mål för mål beskriver hur Sverige ligger till och vilka utmaningar vi har. För alla som vill allmänbilda sig inom området är det en värdefull genomgång.

Man konstaterar att i en internationell jämförelse ligger Sverige bra till med avseende på de flesta av målen, men att det finns utmaningar kopplat till alla mål. Baserat på denna genomgång så identifierar man sex prioriterade områden som går på tvärs. Dessa är:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle.
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

Det här är bra prioriteringar, men jag saknar en central åtgärd: Avveckla användningen av fossila bränslen. Det är en stor förändring som påverkar industri, transporter, byggande och jordbruk och det ska ske inom 30 år. Det bör synas tydligare.

I rapporten ges också förslag på ett antal åtgärder som regeringen bör göra för att driva på utvecklingen. Det handlar bland annat om att arbeta mer med välfärdsmått som komplement till BNP, hållbara investeringar av pensionsfonder, företag och mänskliga rättigheter, översiktplanering och utbildning för hållbar utveckling. Man föreslår också att man utifrån existerande svenska mål, ska analysera vad som behöver utvecklas och förstärkas för att de globala hållbarhetsmålen ska anpassas till ett svenskt sammanhang. Bland annat föreslår man att de svenska miljökvalitetsmålen ska behållas och vässas för att matcha de globala målen. Man förslår också att statliga utredningar ska analysera effekter på hållbarhetsmålen.

Flera av åtgärdsförslagen är bra. Det dock viktigt att vi inte tappar tempo med att diskutera nationella mål alltför länge. Sverige har redan åtagit sig att arbeta med de globala hållbarhetsmålen och har nationella mål inom flera områden. Det finns åtgärdsförslag, nu är det dags att leverera. En parlamentarisk beredning riskerar att bli en process som bromsar genomförande av åtgärder som kan göras nu.

Veckans tips: Hård kritik mot Trumps klimatsiffor.

En kommentar till “Svenska hållbarhetsutmaningar”

Kommentarer är stängda.