Inte OK att förgifta folk

Ingen skulle tycka att det var OK att slänga sin soppåse på grannens tomt. Det är inte heller OK att släppa ut sitt avloppsvatten orenat i närmsta bäck eller i grannens badvik. Men av någon anledning är det fortfarande OK att släppa ut avgaser som innehåller giftiga ämnen. Man kan fråga sig varför.

Jag tror att det kommer att förändras. På 1960-talet var det inte ovanligt att orenat avloppsvatten släpptes ut i åar och älvar. Fiskar dog av syrebrist och åar stank på somrarna. Idag skulle det vara oacceptabelt. Ännu på 90-talet var det OK att folk rökte på arbetsplatser. Fram till slutet av 80-talet var det tillåtet att röka i korridorer på KTH. Idag skulle det vara ett tydligt tabubrott om någon tände en cigg utanför lektionssalarna.

Men det betraktas fortfarande som OK att släppa ut avgaser från bilar, lastbilar, båtar, villapannor och fabriker. Detta trots att ungefär 5500 människor dör i Sverige varje år på grund av dålig luftkvalitet. Ungefär 1500 av dessa dödsfall kommer från lokala utsläpp kopplat till trafiken och ungefär 1000 från lokala utsläpp från uppvärmning. Resten, cirka 3000 dödsfall, är på grund av förorenad luft som transporteras regionalt.

Så det är fortfarande tillåtet att förgifta sin granne om det görs genom dåligt renade avgaser. Jag tror inte att det kommer att fortsätta att vara socialt accepterat. Jag tror att man i framtiden kommer att titta snett på den granne som kör en smutsig bil eller eldar i villapannan, på ungefär samma sätt som man idag tittar snett på den som sitter bredvid en på en restaurang och blåser rök i ens mat.

Dessa exempel visar också att vi ändrar våra vanor och normer. Beteendeförändringar sker och leder ofta till bättre liv. Det är intressant i samband med diskussioner om de omställningar som krävs för ett hållbart samhälle.

Veckans tips: Seminarieprogrammet för Campus 100 år. Seminarierna kan följas på plats eller via nätet.