Vart tar koldioxiden vägen?

Den koldioxid som släpps ut idag kan stanna i atmosfären i hundratusentals år. Det finns ingen ångervecka på det köpet. Halterna av koldioxid i atmosfären fortsätter att stiga. Det beror på att det tillförs mer koldioxid till atmosfären genom olika utsläpp, än vad som försvinner ur atmosfären. Men vart tar koldioxiden vägen och hur lång … Fortsätt läsa ”Vart tar koldioxiden vägen?”

Betydelsen av gemensamt språk och gemensam kunskap

Hållbarhetsfrågor går ofta på tvärs och då är det viktigt att undvika stuprör. Olika vetenskapliga discipliner behöver kunna samverka och olika delar av en organisation behöver kommunicera med varandra. Ett gemensamt språk och gemensam kunskap är viktiga verktyg för att undvika stuprör. Det är ett av skälen till att utbildning för hållbar utveckling är viktigt … Fortsätt läsa ”Betydelsen av gemensamt språk och gemensam kunskap”

Globala mål i fokus för forskare

KTH:s forskning och övriga verksamhet bidrar på olika sätt till de globala hållbarhetsmålen som världens alla länder har ställt sig bakom. Det är 17 mål som balanserar ekonomiska, ekologiska och social aspekter av hållbar utveckling. De ska ses som en helhet, vilket innebär att man inte kan välja att arbeta med bara ett av dem … Fortsätt läsa ”Globala mål i fokus för forskare”

Ekonomisk tillväxt – mål eller medel?

Ekonomisk tillväxt mätt som BNP har en viktig roll i ekonomisk politik. Det är dock inte alltid självklart om det ska ses som ett mål eller ett medel. Många skulle nog argumentera för att BNP inte ska ses som ett mått på välfärd. BNP mäter den totala ekonomiska aktiviteten inom ett land, men säger i … Fortsätt läsa ”Ekonomisk tillväxt – mål eller medel?”

Prisfall på förnybart

Priset på solceller sjönk med 80 procent mellan 2008 och 2015. Priset på LED-lampor med över 90 procent. Priset för landbaserad vindkraft sjönk med cirka en fjärdedel och för batterier med cirka två tredjedelar. Dessa prisfall har ändrat spelplanen för möjligheterna att ställa om till förnybara energi- och transportsystem. Den genomsnittliga koldioxidintensiteten för nyinstallerad elproduktion i världen sjönk också … Fortsätt läsa ”Prisfall på förnybart”