Hoppa till innehåll

Plaster – svårnedbrytbara material i förändring

Plast är ett samlingsnamn för ett stort antal material som används i alla möjliga sammanhang. Det finns enorma möjligheter att utveckla nya material med fantastiska egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt behöver produktion, användning och avfallshantering av plaster utvecklas för att passa i ett hållbart samhälle. Här är några av de utmaningar som behöver hanteras.

 1. Produktionen
  Plast produceras idag huvudsakligen från fossila råvaror. I ett hållbart samhälle behöver det i stället vara baserat på förnybara råvaror. Men det duger inte med vilka förnybara råvaror som helst. Även dessa behöver vara producerade på ett hållbart sätt med hänsyn till både ekologiska och sociala aspekter.
 2. Tillsatserna
  Förutom polymererna, de stora molekylerna som plasten är uppbyggd av, finns det nästan alltid större eller mindre mängder av olika tillsatskemikalier i en plast. En del av dessa kan vara miljö- och/eller hälsofarliga. Om de är hårt bundna i plasten kan de kanske stanna där, men i andra fall kan de avges till omgivningen. Det kan till exempel handla om långsam avdunstning från ett byggnadsmaterial eller helt enkelt att ett barn biter och suger på en plastbit.
 3. Användningen
  Under användning kan små plastpartiklar spridas i naturen. Det kan handla om att de vid användning slits av eller att de sprids medvetet via till exempel avloppsvatten. Mikropartiklar av plast i sjöar och hav har uppmärksammats mer och mer den senaste tiden. Det är oroande eftersom de kan vara långlivade i naturen. Det kan alltså vara en parallell situation till andra klassiska miljöproblem som uppstår för att svårnedbrytbara och persistenta ämnen sprids.
 4. Återvinningen
  Återvinning av plast försvåras bland annat av att olika produkter och material innehåller olika och ofta okända tillsatser. Det leder till att plast i stor utsträckning förbränns vilket leder till utsläpp av koldioxid. Avfallsförbränning är i Sverige idag en ökande källa till utsläpp av växthusgaser. Avfallshanteringen behöver utvecklas och det behöver ske i samverkan med producenter av material och produkter.

Dessa utmaningar innebär att plast är ett oerhört spännande område att forska inom. Det handlar både om teknisk utveckling, men också om att utveckla affärsmodeller och system för en cirkulär ekonomi. Den fortsatta satsningen på Wallenberg Wood Science Center liksom Mistra-programmet Terraclean är exempel på forskning inom området.

Veckans tips: KTH i debatten. Sigbritt Karlsson med flera om hållbar utveckling på DN Debatt och Anna Wahl om Metoo i Agenda (med början efter ca 34 minuter).