KTH har ett systematiskt miljöledningsarbete

I förra veckan var det extern miljörevision på KTH. Slutomdömet var fantastiskt bra. Vi är fortsatt miljöcertifierade enligt ISO-standard och det är bara några enstaka mindre saker som måste åtgärdas. Vi fick också ett antal förbättringsförslag som vi ska ta till oss på olika sätt. Det var roligt att se allt engagemang på olika delar … Fortsätt läsa ”KTH har ett systematiskt miljöledningsarbete”

Hur hållbar är budgetproppen?

I den senaste budgetpropositionen så redovisas för första gången en bredare uppsättning indikatorer för välstånd. Det traditionella BNP-måttet kompletteras med ytterligare 14 ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter. De olika indikatorerna spänner över ett stort område. Bland indikatorerna finns (med förändring under senaste året enligt budgetpropositionen): Andel av befolkning med låg ekonomisk standard (som minskar) Självskattad … Fortsätt läsa ”Hur hållbar är budgetproppen?”