Toppuniversitet med hållbarhetsfrågor i fokus på KTH:s campus

I veckan var KTH värd för årets konferens inom ”International Sustainable Campus Network”. Det är ett nätverk för universitet runt om i världen som arbetar med hållbarhetsfrågor inom utbildning, forskning och campusfrågor.

Mer än 220 personer deltog, och totalt var det nästan 150 presentationer, muntliga och via posters. Bredden var påtaglig och inkluderade ämnen som campusplanering, studentengagemang, samverkan med omgivande städer, ledningens betydelse för hållbarhetsarbetet och utbildning för en hållbar utveckling.

En plenarsession behandlade universitetens utsläpp av koldioxid från flygresande. För många universitet, däribland KTH, så är det i dag den största utsläppskällan.

Under sessionen presenterade bland annat de schweiziska tekniska högskolorna EPFL och ETH sina arbeten med att minska utsläppen från flygresorna. På båda universiteten har man satt igång projekt för att underlätta för videobaserade möten och för att minska utsläpp från flyg. Det handlade bland annat om att minska resande i första klass och att öka tågresande på kortare sträckor vilket man på EPFL definierade som resor upp till 800 km.

Ett viktigt skäl för att resa är att yngre forskare behöver träffa kolleger, få intryck och få möjlighet att presentera sina resultat. På EPFL hade man studerat vilka som reste och kunde då konstatera att professorerna reste tio gånger mer än doktoranderna och fem gånger mer än yngre forskare. Man arbetar nu med att se om det finns samband mellan akademisk framgång och utsläpp av koldioxid. Vi är många som ser fram emot de resultaten.

Det var roligt att få visa upp KTH på konferensen. Det fanns många fina bidrag från KTH och det är tydligt att vi har mycket att vara stolta över. Men det är också tydligt att vi har mycket vi kan lära och utveckla vidare. Deltagarna på konferensen var en bred blandning av både yngre och väl etablerade forskare, rektorer, vicerektorer och hållbarhetschefer från en lång rad universitet och högskolor. Det är idag klart att ledande universitet arbetar med hållbarhetsfrågor och att det också är en förutsättning för att fortsätta att vara ledande.

Veckans tips: Lyssna på KTH-forskare på radion. Till exempel om forskningssamarbete med länder i Afrika , om vattenrening , om biobränslen , och om ståltillverkning utan kol.