Hoppa till innehåll

Vad kan jag göra?

En av de frågor jag oftast får är ”Vad kan en enskild människa göra för klimatet?” Ett svar som jag ofta ger är att en av de saker man göra är att man kan engagera sig politiskt eller i någon organisation. Detta eftersom klimatförändringar är ett samhällsproblem, som behöver lösas på samhällsnivå.

Nu finns en unik möjlighet att göra något på en politisk nivå. Eftersom det snart är val så kan vi alla göra skillnad med våra röster. Man kan prata med sina politiker, man kan ställa frågor och man kan kolla vilka partier som har bäst program.

Inom klimatområdet så tror jag inte att det finns en enskild lösning som löser allt. Man behöver hålla flera saker i huvudet samtidigt. En är att det måste kosta att släppa ut växthusgaser. Det är enda sättet att få en kostnadseffektiv klimatpolitik. Idag har vi koldioxidskatt på vissa utsläpp men inte alla. Det leder till att en del branscher inte behöver betala för sina miljökostnader och då är incitamenten att minska utsläppen låga.

En annan viktig sak är att långsiktiga beslut måste ligga i linje med de långsiktiga målen. När man bygger nya bostäder, vägar och fabriker, behöver de stödja ett klimatsmart samhälle, inte göra det svårare. Viktigt är då att inse att det inte räcker med marginella förändringar utan att det behövs rejäla utsläppsminskningar i alla länder. För att nå klimatmålen behöver Sverige minska utsläppen med ungefär 6-7 procent per år.

Men det behövs så klart forskning och ny teknik också. Vi behöver ny teknik inom en lång rad områden. Viktigast är att avveckla användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Transportsystemet måste ställas om liksom produktionen av många material som stål, cement och plast för att nämna några exempel. Men att utveckla ny teknik minskar inte utsläppen i sig. Det är bara om den gamla dåliga tekniken försvinner som det blir någon skillnad.

Bra klimatpolitik måste tänka på alla dessa tre aspekter. Det räcker inte med insatser inom bara ett av dem.

Veckans tips: Partiernas hållbarhetspolitik granskas av 13 experter (varav 3 från KTH) i Aktuell Hållbarhet.