Hur ser ett hållbart samhälle ut?

I stor enighet har världen satt upp de globala hållbarhetsmålen. Men hur kan ett samhälle se ut som uppfyller dessa mål? Det vet vi inte så mycket om och därför behöver vi forska på det.

En omställning till ett hållbart samhälle innebär för Sverige en begränsad omställning inom många områden, men en betydande omställning inom andra. För att nå exempelvis klimatmålen behöver Sverige minska utsläppen med 5 till 8 procent per år. Det innebär en omställning av till exempel transportsystem, boende, industriproduktion och mycket annat. Men för att kunna planera våra samhällen behöver olika aktörer veta mer. Kan Sverige till exempel nå ett hållbart transportsystem med nuvarande infrastruktur, eller behövs det nya vägar och järnvägar? Kan flygtrafiken öka, eller behöver den tvärtom minska? Hur ska våra hus byggas för att de ska vara klimatneutrala även i ett livscykelperspektiv?

Kring många av dessa frågor vet vi en del (till exempel är behovet av nya vägar begränsad och flygtrafiken kan inte öka som den gjort de senaste decennierna). Men för många andra vet vi betydligt mindre. Det behövs bland annat modeller av hur en hållbar ekonomi kan se ut. Hur når vi de ekologiska målen samtidigt som vi upprätthåller välfärdsmål? Kan vi ha kvar välfärdsmål när ekosystemen blir alltmer pressade? Vilka sektorer i samhället kan fortsätta att växa och vilka kan behöva minska?

Detta är bara exempel på frågor som samhället behöver mer kunskap om. Det handlar inte om att göra förutsägelser, för det kan vi inte, utan om att bygga scenarier om hur olika möjliga framtider kan utvecklas och hur vi kan nå de mål vi har satt upp i dessa framtider.

Detta är viktiga frågor för forskningen. Men de är också utmanande. Dels är de utmanande metodmässigt, för vi behöver utveckla nya modeller för den här typen av studier, dels för att man kommer att stöta på många människors och intressegruppers övertygelser om vad de rätta svaren är. Kommer forskningen då fram till andra resultat kan man räkna med kritik som inte alltid är saklig. Därför är universitetens oberoende viktig för att kunna jobba med dessa frågor.

Veckans tips: Åk tåg. Jag var i Trondheim förra veckan på konferens. Jag åkte tåg både dit och hem och det fungerade utmärkt.

En kommentar till “Hur ser ett hållbart samhälle ut?”

Kommentarer inaktiverade.