Miljöpåverkan från byggande kan minskas redan idag

Byggandet står för en stor del av klimatpåverkan. De goda nyheterna är att den redan idag går att minska kraftigt. Med ny teknik kan det minska ännu mer. I en färsk studie av docent Tove Malmqvist och andra forskare från bland annat KTH och IVL i samarbete med Sveriges Byggindustrier jämförs klimatpåverkan av fem byggsystem … Fortsätt läsa ”Miljöpåverkan från byggande kan minskas redan idag”

När larmet går

I måndags kom den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC (International Panel on Climate Change). I rapporten har man sammanställt dagens kunskap om vad en uppvärmning av 1.5 grader respektive 2 grader innebär. Dessa temperaturhöjningar är kopplade till de mål som nästan alla världens länder har kommit överens om genom det så kallade Paris-avtalet. IPCC … Fortsätt läsa ”När larmet går”