Miljöpåverkan från byggande kan minskas redan idag

Byggandet står för en stor del av klimatpåverkan. De goda nyheterna är att den redan idag går att minska kraftigt. Med ny teknik kan det minska ännu mer.

I en färsk studie av docent Tove Malmqvist och andra forskare från bland annat KTH och IVL i samarbete med Sveriges Byggindustrier jämförs klimatpåverkan av fem byggsystem för ett flerfamiljshus. Tre av dem är byggda i betong och två är träbaserade. Systemen används idag. Man har utgått från ett existerande hus som finns i Hökarängen. Sedan har man tittat på klimatpåverkan om det skulle ha byggts idag med de olika alternativen.

Resultaten pekar mot att bara genom att välja ett annat system kan klimatpåverkan för byggfasen minska med ungefär en tredjedel. Varje system har sedan en förbättringspotential på ytterligare bortåt 20 procent med dagens teknik. Det finns alltså möjligheter att närmare halvera klimatutsläppen med lösningar som finns och kan användas!

Rapporten ger en mängd rekommendationer till entreprenörer och byggherrar. Bland dessa finns:
• Beställ klimatförbättrad betong
• Beställ de klimatmässigt bästa produkterna
• Bytt till förnybara bränslen för transporter
• Undvik långa transporter av material och komponenter
• Optimera energianvändningen på byggplatsen
• Räkna på klimatpåverkan och öka kunskapen.

Det är alltså inga avancerade superlösningar det handlar om utan ganska grundläggande saker som kan göra stor skillnad. Nu är det upp till beställare, byggherrar och planerare att faktiskt agera. Ibland diskuteras vilket ansvar individen har kontra samhället. (Se till exempel denna intressanta artikel i Svenska Dagbladet av bland annat Anders Rosén , universitetslektor på KTH. Men vi har också individuellt ansvar i våra yrkesroller. Så kom igen nu och gör det som kan göras!

Veckan tips: Om årets ekonomipristagare skriver Jonathan Metzger, universitetslektor på KTH i Aftonbladet.