Hoppa till innehåll

Nu behövs en systematisk prioritering av hållbarhet

Det årliga klimattoppmötet pågår just nu i Katowice.Tidigare i år redovisades i en FN-rapport att med nuvarande nationella åtaganden så är vi på väg mot 3 graders uppvärmning vid slutet av detta århundrade och fortsatt uppvärmning efter det. Ytterligare åtgärder behövs därför omgående för att nå de åtaganden om max tvågraders uppvärmning som beslutades i Parisöverenskommelsen. Frågan som många ställer sig är: Vad kan jag/vi göra här och nu?

En slags ledtråd gavs när International Energy Agency presenterade sin årliga rapport World Energy Outlook på KTH. Rapporten innehåller enormt mycket information. En av de saker jag fastnade för var att vi redan idag har gjort investeringar i fossilbaserad teknik som om de används hela sin livstid, fyller upp utrymmet som finns för att nå Parisöverenskommelsens åtagande. Det innebär att alla investeringar i fossilbaserad teknik behöver upphöra. Istället behöver man systematiskt prioritera hållbara lösningar.

Då kan man plötsligt se sin egen roll tydligare. I de beslut som fattas av myndigheter, politiker, privata företag och investerare behöver hållbara lösningar prioriteras. Det kan vi också översätta till våra egna privata beslut. Inköp av bland annat fordon, byggnader och energi och placering av sparande kan göras så att man systematiskt väljer bort fossila lösningar. Detta är någonting som vi kan bidra med, både som enskilda konsumenter och i våra yrkesroller. Det kan göras här och nu. 

För att nå svenska och internationella åtaganden behöver utsläppen av växthusgaser ungefär halveras per decennium. Den bra nyheten är att den första halveringen kan göras med i huvudsak känd teknik. Vad som krävs är att beslutsfattare på olika nivåer, systematiskt väljer det klimatvänliga alternativet.

Veckans tips: Prenumerera på nyhetsbrev från KTH Sustainability Office. Anmäl dig här.