Hoppa till innehåll

Biobränslen – inte hela lösningen

I omställningen till ett fossilfritt samhälle är en övergång till biobaserade material och bränslen en nödvändig del. Men det är många sektorer som räknar med att kunna använda biobränslen och frågan är om det räcker till alla.

Inom ramen för Initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner. Det är ett spännande arbete som visar både att det är möjligt och vad som behöver göras för att bli fossilfria. Många av dessa färdplaner bygger på biobränslen och biobaserade material i övergången till ett fossilfritt samhälle. Men eftersom färdplanerna tas fram en och en så saknas överblicken över hur mycket biobränsle det sammantaget handlar om.

Nyligen har dock Svenskt näringsliv tagit fram en konsultrapport som försökt räkna på detta. Man landar då på att det behövs ytterligare cirka 75 TWh biobränsle utöver det som används idag till år 2045. Det är dock lågt räknat, dels eftersom alla sektorer inte finns med, dels därför att man inte räknat med de förluster som uppstår när man ska omvandla ett fast biobaserat material till ett flytande bränsle. Detta innebär att det egentliga behovet är betydligt större.

Hur mycket biobränsle finns det då som kan användas? En färsk sammanställning pekar mot att det finns ytterligare cirka 75-90 TWh biobaserat bränsle att utvinna år 2050 i Sverige. Det är alltså högst tveksamt om det räcker för det behov som finns. I dagsläget importerar vi mycket av det biobränsle som används i Sverige. Det skulle vi kunna fortsätta med. Men någonstans verkar det lite märkligt om inte ens Sverige med stora mark- och skogstillgångar skulle kunna vara självförsörjande på biobränsle.

En aspekt som också är viktig att komma ihåg är att biobränslen inte nödvändigtvis är klimatneutrala. Beroende på vilken råvara och vilka produktionsmetoder man använder kan utsläppen av växthusgaser variera kraftigt, från väldigt låga till högre än fossila bränslen. Det är därför viktigt att även dessa aspekter utvärderas och förbättras.

Jag tror att det finns ett antal lärdomar som är bra att med sig i det fortsatta arbetet:
• En är att det är en stor omställning som ska göras. Sverige behöver utveckla ny produktionskapacitet och det behöver göras med skyndsamhet.
• En annan är att biomassa är en begränsad resurs som inte räcker till allt. Användning av biobränslen är därför inte den enda strategin som kan användas.
• Eftersom olika biobränslen ger upphov till olika mycket utsläpp är det viktigt att olika produktionsmetoder utvärderas och utvecklas i ett livscykelperspektiv.
• Vi behöver också arbeta med exempelvis minskade transporter för att lösa klimatfrågan.

Veckans tips: Åk tåg. Jag var i Bryssel förra veckan och åkte tåg både dit och hem. Det fungerade alldeles utmärkt. Träffade också några kollegor som var på väg till en workshop i Holland.