Hoppa till innehåll

När får människor systemet i gungning?

Regimerna i det gamla Östeuropa föll för trettio år sedan när tillräckligt många människor gick ut på gatorna och krävde förändring. Rösträtt infördes för hundra år sedan när de folkliga kraven blev så stora att de som hade makten fruktade revolution. Stora förändringar sker när människor mobiliserar.

Under förra veckan kom flera rapporter som manar på förändring:
• EU-parlamentet tog med en bred majoritet beslut om att de vill se skärpta utsläppsmål för EU och att minst 35 procent av forskningen ska handla om klimatfrågor.
• Agenda 2030-delegationen gav en mängd förslag om hur Sverige ska kunna arbeta för den omställning som krävs för att nå de globala hållbarhetsmålen.
• Naturvårdsverket levererade en rapport om de förändringar som krävs för att Sverige ska nå klimatmålen.

Fredagens demonstrationer i Sverige, Europa och i världen pekar på det stöd som nu håller på att växa fram för en mer aktiv klimatpolitik. Ett exempel är att det var tio gånger fler personer som demonstrerade för klimatet i Frankrike än ”gula västar” som demonstrerade.

Nu gäller det att fortsätta att arbeta för en förändring. Ett klimatneutralt samhälle är möjligt. Vi har teknik för det. Det gäller att människor, företag, myndigheter och organisationer väljer det.

På KTH fortsätter vi att arbeta med att integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning. I förra veckan fick jag möjlighet att ge några exempel på klimatforskning för Matilda Ernkrans Sveriges minister för högre utbildning och forskning när hon besökte KTH. Bland de exempel jag lyfte är forskning om
• Klimatmodellering
• Hållbar konsumtion
• Smart mobilitet och tillgänglighet
• Smarta material
• Cirkulär ekonomi
• Hållbar stadsutveckling
• Hållbar produktionsteknik
• Förnybara material
• Förnybar energi
• Digitalisering och hållbar utveckling
Det roliga är att jag hade kunnat fortsätta en bra stund till och ge ännu fler exempel.

Veckans tips. Läs om hur du kan profilera din utbildning mot hållbar utveckling på KTH här. Alla utbildningsprogram lyfter speciellt fram några av de globala hållbarhetsmålen.