Brådska, förändring och åtagande

Vilka tre ord associerar du med hållbar utveckling? Det var en fråga jag fick i en paneldiskussion nyligen. Jag svarade brådska, förändring och åtagande.

Brådska är tyvärr centralt. Samhällets oförmåga att ta till sig den kunskap som har funnits i decennier innebär att det nu är bråttom. Om vi ska kunna begränsa klimatuppvärmningen i linje med Paris-överenskommelsen behöver de globala utsläppen minska med ungefär hälften vart tionde år. Det innebär ungefär 7-8 procent per år. Även inom andra områden finns det behov av snabba åtgärder.

Förändring är ett nyckelord. Det dokument som innehåller de globala hållbarhetsmålen heter ”Att förändra vår värld. Agenda 2030 för en hållbar utveckling.” I dokumentet står det vidare att ”vi är fast beslutna att ta de djärva och omdanande steg som omgående krävs för att föra in världen på en hållbar och motståndskraftig väg.” Det handlar alltså inte om ”business as usual”. Inte heller om marginella förändringar i kanten, utan omdanande steg. Det handlar om fossilfri energi, koldioxidneutral materialproduktion, koldioxidneutrala byggnader, nya transportsystem, hållbar livsmedelsproduktion och mycket mer. Det finns också skäl för oss inom universitetsvärlden att fundera på hur vi behöver förändras. Kan vi fortsätta som vanligt och tycka att vi är ganska bra, eller behöver vi också utvecklas?

Åtagande tycker jag är ett viktigt ord. Både Paris-överenskommelsen om att bekämpa klimatförändringar och Agenda 2030 om de globala hållbarhetsmålen innehåller ordet åtagande. De länder som ställer sig bakom dessa dokument åtar sig att arbeta för att nå dessa mål. Det är alltså inte bara några trevliga visionära mål som man tar fram i högtidstal, det är åtaganden som man ska arbeta med.

Veckans tips: Sök jobb. KTH har utlyst ett lektorat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot integrering av hållbar utveckling. Mer info här. Detta är ett exempel på vårt långsiktiga arbete med utbildning inom hållbar utveckling.