Miljön påverkas mindre av vård och utbildning

Konsumtion av olika produktgrupper ger olika mycket miljöpåverkan. En möbel för 1 000 kronor orsakar betydligt mer utsläpp än sjukvård för en tusenlapp. Genom en omfördelning av vår konsumtion mot sjukvård och utbildning kan vi lösa flera samhällsproblem på en gång. En satsning på utbildning, hälso- och sjukvård är en win-win-lösning för minskad miljöpåverkan, förbättrad hälsa och ökad kunskap i samhället.

Hållbar konsumtion och produktion är ett av de globala hållbarhetsmålen som Sverige ligger längst ifrån. Miljöpåverkan från svensk konsumtion är helt enkelt för hög. Svenskarnas konsumtion leder till miljöpåverkan i Sverige, men i ännu högre grad utomlands. Det gäller utsläpp av växthusgaser, men också av partiklar och andra luftföroreningar, användning och utsläpp av farliga kemikalier samt användning av vatten och material.

Olika typer produkter ger upphov till olika mycket klimatpåverkan. Exempelvis har möbler för ett värde av 1000 kronor i genomsnitt orsakat utsläpp på 80 kg koldioxidekvivalenter medan vattentransporter för 1000 kronor i genomsnitt har orsakat utsläpp på 330 kg koldioxidekvivalenter.

Intressant är också att utbildning och sjukvård ger upphov till mycket lägre utsläpp. Sjukvård och utbildning för 1000 kronor ger i genomsnitt bara upphov till 10 kg koldioxidekvivalenter. Om vi kan styra om vår konsumtion från materiella produkter och transporttjänster till utbildning och sjukvård skulle det alltså kunna leda till tydligt minskade utsläpp. Det skulle också så klart kunna leda till förbättrad utbildning och hälsa. Det är också intressant att skola, sjukvård och miljöfrågor är bland de viktigaste samhällsfrågorna enligt svenska medborgare.

Veckans tips: Pippilotti Risti. En lysande utställning på Louisiana i Danmark.