Hoppa till innehåll

Förorenaren betalar… eller inte?

En av de mest grundläggande principerna för miljöpolitiken är att den som släpper ut föroreningar också ska betala för de skador som de orsakar. I Sverige har vi ett antal miljöskatter eller avgifter som speglar detta, till exempel på koldioxid, svavel och kväveoxider. En miljöskatt leder till att utsläppen minskar, eftersom den som betalar får … Fortsätt läsa ”Förorenaren betalar… eller inte?”

Cirkulär ekonomi – en nödvändig del av omställningen

Det pågår en omställning av samhället från fossila bränslen till förnybara energikällor. Men det räcker inte. Samhället måste också ställa om till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Här spelar cirkulär ekonomi en viktig roll. Idag är samhällets materialflöden mestadels linjära. Det blir tydligt om man till exempel tittar på hur samhället använder olja. Råolja pumpas … Fortsätt läsa ”Cirkulär ekonomi – en nödvändig del av omställningen”

Miljön påverkas mindre av vård och utbildning

Konsumtion av olika produktgrupper ger olika mycket miljöpåverkan. En möbel för 1 000 kronor orsakar betydligt mer utsläpp än sjukvård för en tusenlapp. Genom en omfördelning av vår konsumtion mot sjukvård och utbildning kan vi lösa flera samhällsproblem på en gång. En satsning på utbildning, hälso- och sjukvård är en win-win-lösning för minskad miljöpåverkan, förbättrad … Fortsätt läsa ”Miljön påverkas mindre av vård och utbildning”