For language or for knowledge – varför sammanfatta forskning på svenska?

Linus Salö [Version in English appears below] För språket eller för kunskapen – varför sammanfatta forskning på svenska? Universitet är betydelsefulla på flera olika vis, och den kunskap de producerar har många olika publiker. Det är en central utgångspunkt för projektet Making Universities Matter, som jag är en del av. Själv är jag är sociolingvist. För … Continue reading “For language or for knowledge – varför sammanfatta forskning på svenska?”