Kan Data och IT få samma jobb?

Fler frågor trillar in och jag tänkte ta upp ytterligare en som är populär. Här kan du läsa om skillnaden mellan KTH Kista och KTH Campus.

Kort svar: ja, du kan söka samma jobb om du har läst Data eller IT på KTH!

Längre svar: båda programmen är 5 år och under de tre första åren är de flesta kurserna förutbestämda. Flera av kurserna är samma på båda programmen, men några skiljer sig åt. För att få en överblick kan du använda KTHs jämförelseverktyg som du hittar på följande länk.

https://www.kth.se/utbildning/jamfor?p=CINTE,CDATE

Jämförelse av Civilingenjör IT och Civilingenjör Data

Eftersom det ingår valbara poäng i båda programmen kan du använda dem för att läsa några av det andra programmets kurser. Båda programmen kan söka samma masterprogram (för de två sista åren utav totalt fem år på KTH). Med undantaget att Data kan söka Applied and Computational Mathematics​. Om det är en master som du inte är intresserad av så påverkar det dig inte att läsa IT istället för Data.

I och med att vi kan välja samma masterprogram så smälter utbildningarna samman under de två sista åren på KTH. Det som skiljer dem åt under de tre första åren är att IT lär ut både mjukvara och hårdvara, medan Data lägger större fokus på mjukvara. Jag gillade IT eftersom det lät mig testa på the best of both worlds​, och jag kunde sedan fatta mitt beslut om master baserat på erfarenhet. Om du däremot redan vet med dig att du inte är intresserad av hårdvara skulle jag rekommendera Data.

Jag i somras i en av KTHs labbsalar.

I slutändan kan studenter på båda programmen få samma jobb, förutsatt att de har valt samma masterprogram. Masterprogrammet nischar dig mer än vad de tre första åren gör.

//Madde

Madeleine Berner
Hej! Jag heter Madeleine Berner och ska börja mitt femte år på Civilingenjör Informationsteknik. Häng med på mina äventyr, så lovar jag dig att du lär dig en hel del goda tips inför ditt högskoleval!