Hoppa till innehåll

Hållbarhet – en nyckel till framtiden!

I förra inlägget nämnde jag ordet hållbart gaaanska många gånger. Det är ett väldigt brett begrepp och används nu för tiden i alla möjliga olika sammanhang. Därför är det dags att reda ut vad det verkligen betyder att något är hållbart. Dessutom kommer ju en självklar följdfråga: Är KTH hållbart?

De hållbara dimensionerna

Hållbarhet bär med sig komplexa frågor. Grundidén är att vi ska kunna leva våra liv fullt ut, samtidigt som vi måste vara säkra på att framtida generationer också kommer ha samma möjligheter som oss. Det finns tre dimensioner – den ekologiska, sociala och ekonomiska. För att något ska vara hållbart ska alla dimensioner uppfyllas, men detta visar sig vara svårt och ofta blir det kompromisser mellan dimensionerna istället.

Den delen som jag läser mest om är den ekologiska hållbarheten. Det hörs ju på namnet att det handlar om vår omkringliggande miljö i form av naturresurser, ekosystemtjänster och hela det ekologiska systemet. Den andra delen kallas social hållbarhet och fokuserar mer på samhället vi lever i. Även fast många på jorden har hög levnadsstandard idag, finns det fortfarande problem med människor i extrem fattigdom, på flykt från krig eller som inte har mat på bordet – dessa grundproblem är viktiga att lösa. Den sista delen är ekonomisk hållbarhet och ekonomi handlar ju om hushållning med resurser. Därför hamnar fokus här på hur vi producerar och konsumerar produkter och tjänster, men självklart har finans och kapital också stor betydelse eftersom ett samhälle utan ekonomi skulle leda till stort missnöje.

De globala hållbarhetsmålen
De globala hållbarhetsmålen finns överallt runt omkring oss!

KTH:s hållbarhetsarbete

KTH jobbar med hållbarhet på olika sätt. Flera av programmen är kopplade till ett eller fler av de globala hållbarhetsmålen som jag nämnde i förra inlägget. De programmen som fokuserar mest på hållbarhet är Energi och miljö och Industriell teknik och hållbarhet, men det finns också masterprogram som är kopplade till hållbara aspekter. För det andra finns det flera forskargrupper som på något sätt bedriver forskning som har anknytning till hållbarhet. Det kan handla om hur vi äter och dricker, hur vi bor, hur vi transporterar oss eller om andra levnadsvanor och behov vi har. Utöver detta har KTH en egen hållbarhetspolicy som gäller för både utbildningen och forskningen, men också för KTH som organisation.

Hoppas jag inte rörde till det för mycket utan att ni fick en bild av begreppet hållbarhet. Det kommer ni höra många gånger i ert liv och inte minst om ni börjar på KTH!

/Adam