Göran Finnveden om hållbar utveckling

Vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys

På den här bloggen kommer jag att diskutera och berätta om såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor med miljö- och hållbarhetsfokus. Det kan röra allt från ny spännande forskning till ett alternativt sätt att se på framtiden och KTH:s roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.