Hoppa till innehåll

Betydelsen av ord

På KTH arbetar vi sedan en tid med JML-frågor. Vad betyder det? Det frågar sig många utanför KTH:s väggar.

Bakom denna förkortning finns definitioner av de tre bokstäverna J,M och L förstås. Jag kommer tillbaka till dem, men först vill jag stanna upp vid några andra viktiga begrepp för att öka förståelsen av området. Jag presenteras ganska ofta i offentliga sammanhang och medier som jämställdhetsforskare. Då börjar jag skruva på mig och försöka rätta till. Orden har betydelse och ibland är det viktigt att klargöra skillnader. De begrepp som kan hittas i styrande dokument av olika slag på KTH är främst genus och jämställdhet. Det finns bland annat skrivningar om att kunskap och medvetenhet om dessa båda begrepp ska integreras i utbildningen för att studenter ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle.

Forskningen på området om betydelse av kön kan bäst rubriceras som genusforskning. I genusforskningen finns, som i forskning generellt, ett forskningsfält med teorier, metoddiskussioner och vetenskapsperspektiv. Där finns den kritiska blicken, de kollegiala granskningarna och samtalen. Jämställdhet är inte ett akademiskt begrepp, utan ett begrepp som kommer från politiken med en stark förankring i praktiken. Jämställdhet är en politisk målsättning och en vision.

Tillbaka till JML. Det står för Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor. Någonstans i tiden skapades denna förkortning som har spridits internt, förmodligen för att det anses användbart och relevant som rubrik för ett brett förändringsarbete.

En rolig sak hände mig nyligen på en intern ledarutbildning där jag bjudits in för att prata om vårt JML-arbete. En kvinna kom fram efter presentationen och berättade skrattande att hon kände till ursprunget till förkortningen JML. Det var nämligen hon själv som föreslagit det som namn på en grupp på en av KTH:s skolor för flera år sedan. Istället för jämställdhetsgrupp blev det en JML-grupp. Och sedan har det spritts och levt vidare. Om det är någon annan som vill göra anspråk, hör av er.