Hoppa till innehåll

När nätverken får betydelse

KTH är med i ett antal internationella universitetsnätverk. Men vad gör de egentligen för nytta? I mitten av mars fick vi ett tydligt exempel när Hong Kong University of Science and Technology, HKUST, bjöd in till ett webbinarium om att plötsligt tvingas undervisa på distans.

De delade med sig av sina erfarenheter efter höstens oroligheter i Hong Kong och vårens pandemi. När behoven är som störst är hjälpen inte så långt borta. Seminariet satt perfekt och våra tankar kring hur man kunde göra en tentamen på distans bekräftades, samtidigt som ett antal goda råd på vägen gavs.

En del av universitetsnätverken där KTH ingår  är stora och mer av lobbyorganisationer, till exempel CESEAR inom EU. Andra som Nordic 5 Tech med Danmarks Tekniska Universitet DTU, Chalmers, Aalto och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet NTNU, är mindre och med fokus på att lyfta fram styrkan hos det nordiska samarbetet.

Vårt europeiska nätverk Cluster, består av tolv ledande tekniska universitet från tio länder. Cluster fyller i år 30 år och om inte pandemin drabbat oss så hade vi firat det i Darmstadt i början av april. Cluster är också grunden för det europeiska universitetsnätverket UNITE som startade sitt arbete 2019. Målsättningen med UNITE kan enkelt beskrivas som en ambition att knyta dess sju lärosäten ännu närmare varandra till exempel genom att kunna utnyttja varandras kursutbud och skapa utbildningar på alla nivåer som innefattar moment och samarbeten mellan universiteten.

Ytterligare en gruppering är våra sex ”Key University Partners”. I den kategorin finns Shanghai Jiaotong, University of Illinois Urbana Champaign, IIT Madras, University of Tokyo, Nanyang Technological University i Singapore och som nämnts ovan HKUST. Det  bådar gott för framtida samarbeten.