Hoppa till innehåll

Om jämställdhet i undervisning

KTH arbetar sedan några år tillbaka med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i grundutbildningen. Vi strävar efter att lärare ska bli uppmärksamma på hur undervisningen kan genomföras på ett mer jämställt sätt.

Frågor som berörs är till exempel hur alla studenter kan komma till tals, vilkas perspektiv som speglas i lärares exempel, vilka som känner sig synliggjorda/osynliggjorda i klassrummet samt hur grupparbeten organiseras så att villkoren för lärande blir så rättvisa som möjligt. Samtidigt pågår arbete med att integrera innehåll om genus och jämställdhet i undervisningen för att öka studenternas kunskaper.

Vad betyder begrepp som genus, jämställdhet och mångfald samt på vilket sätt är de viktiga i teknikutveckling, ledarskap, arbetsliv, forskning och samhällsutveckling?

Med kunskaper ges studenterna möjligheter att medverka till ökad jämställdhet i samhället, både i den egna studiemiljön och i det framtida yrkeslivet. Jag delar med mig av några exempel från utvärderingar, där studenterna själva beskriver sina erhållna lärdomar.

”Att det handlar om att ifrågasätta och förändra strukturer och kulturer på organisationsnivå, allt ligger inte på individen. Jag har fått verktyg och kunskap för att bemöta okunskap och motstånd mot jämställdhetsfrågor och kan sätta ord på och förklara saker jag själv upplevt. Den här kursen känns som den viktigaste kursen jag läst (kanske just för att jag väldigt snart ska ut i arbetslivet).”

”Insikten om vilka skillnader det finns i villkoren för män och kvinnor, och hur man som kvinna/man förväntas vara. Jag tar även med mig insikten om hur viktigt det är att inte nonchalera ojämställdhet, framför allt för att skapa bra förutsättningar för kommande generationer och ett mer jämställt samhälle.”

”Det viktigaste jag kommer ta med mig från kursen är sättet att tänka och se saker och ting från ett annat perspektiv. Jag har lärt mig mycket i denna kurs som inte bara kommer att hjälpa mig i arbetslivet utan även utanför arbetslivet, och det är denna kunskapen jag vill ta med mig ut för att göra förändring.”