Hoppa till innehåll

En necessär för jämställdhet

Det vi står inför de närmaste åren är att samtliga studenter på KTH genom integrering i grundutbildning ska erhålla grundläggande kunskaper inom jämställdhetsområdet. Och detta ska vara obligatoriskt.

Jag har tidigare skrivit om att KTH arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i grundutbildningen. Vi har bland annat genomfört ett antal pilotprojekt inom några program där moduler om genus och jämställdhet har utvecklats i samarbete med programansvariga och lärare. Ofta har då ett antal föreläsningar kombinerats med seminarier där det funnits utrymme för dialog och reflektion.

En annan viktig del av integreringen är att även ha någon form av examination så att studenternas lärande bedöms på liknande sätt som i övriga kursmoment. Det har ofta varit vanligt tidigare att kunskapsområdet betraktas som intressant men frivilligt, vilket signalerat att det egentligen inte har med teknik och teknikutveckling att göra.

Det finns en plan för hur detta omfattande arbete ska genomföras, och flera insatser handlar om att genomföra workshops med olika grupper, till exempel programansvariga och andra nyckelfunktioner inom utbildningen, för att tillsammans hitta de bästa vägarna till målet. En högskolepedagogisk kurs som tillhandahåller ett stöd till lärare har redan genomförts vid två tillfällen.

Kursens examination utgörs av ett arbete med de egna kurserna utifrån jämställdhetsperspektiv och/eller genusperspektiv. Planer finns också på att ge kursen på engelska. Min erfarenhet från dessa kurser och från andra möten med lärare och programansvariga är att det finns en stark vilja till att bidra i arbetet, men också en efterfrågan på stöd och hjälp.

Ett sådant stöd är vår nya JML-necessär, en webbaserad resurs som innehåller utbildningsmaterial för lärare på KTH. Den innehåller pedagogiska hjälpmedel, material och handledning. En pedagogisk utvecklare ska verka som stöd med handledning om hur den kan användas, samt kontinuerligt uppdatera den.

Ps Vi var lite trötta på metaforen verktygslåda, därav namnet. Ds