Hoppa till innehåll

Stipendieregler begränsar konkurrenskraften

Möjligheterna att anta internationella stipendiater är en förutsättning för att svenska universitet ska vara konkurrenskraftiga. Regler som är tydliga, begripliga och logiska borde vara en självklarhet. Fyrkantighet föder stagnation och det förlorar svenska universitet på.

Det är nödvändigt att kunna erbjuda internationella stipendiater möjligheten att utbilda sig på KTH. Regelverken måste ha som utgångspunkt att stipendiaten får en ersättning som motsvarar doktorandtjänst och att förutsättningarna för forskare och lärare måste vara tydliga och logiska.

Tidigare var utbildningsstipendier ofta förknippade med lägre ersättningar och sämre villkor än till exempel doktorandtjänster. Med den utgångspunkten har möjligheterna att använda stipendier för doktorander successivt stramats åt.

Idag ska en doktorand med stipendium enligt högskoleförordningen regelmässigt anställas på doktorandtjänst efter ett år. Undantag kan ges för stipendier från länder där avtal finns direkt med en stipendieorganisation. I sådana fall krävs ett tilläggsstipendium som måste finansieras av privata externa medel. Då många forskare saknar medel för minst tre års doktorandtjänst så kan inte studenten antas. Det gagnar inte internationalisering och skapar irritation bland forskarna.

Självklart ska en doktorand finansierad av ett stipendium ha samma villkor när det gäller lön, försäkringar och resor, men förordningar och regler får inte motarbeta möjligheterna att anta doktorander som har erhållit ett stipendium från sitt hemland.

Doktorandtjänster ska även fortsättningsvis vara förstahandsvalet, men i merparten av de länder som KTH samarbetar med är stipendier den vedertagna formen av finansiering för doktorander. Det finns i allmänhet väl etablerade organisationer som ger stipendier för doktorander, mastersstudenter och postdoktorer. Dessa stipendier omfattar ofta även studieavgifter som bör kunna användas för tilläggsstipendier då forskarutbildningen ju inte är avgiftsbelagd.

Ett enkelt och logiskt regelverk skulle gynna svensk forskning, KTH och inte minst de studenter som berörs.