Hoppa till innehåll

Ett livslångt lärande som matchar vardagen

Vi utvidgar nu arbetet med det livslånga lärandet genom att intensifiera samarbetet inom uppdragsutbildning med våra strategiska partner. Ett samarbete som kommer att bli lärorikt.

KTH har som jag bloggade om senast stora ambitioner att växa inom det livslånga lärandet och ger dessutom mycket starka skäl till detta. Nu lägger vi in en ytterligare växel i detta arbete.

Vårt traditionella sätt att tänka utbildning på KTH har länge varit i form av program och kurser. Våra kurser är typiskt 7.5 hp och innehåller ofta aktiviteter i form av föreläsningar, övningar, seminarier, projektarbeten och laborationer schemalagda över veckans dagar. Kurserna i sin tur är tänkta att följa en programprogression för att till slut leda till en specificerad examen. Ett historiskt sett rimligt format för utbildning av unga ingenjörer, lärare och arkitekter. Ett format som är enkelt för statsmakten att mäta och ersätta oss för.

För studenterna ger det förutsägbarhet och viss trygghet samt ett socialt sammanhang  eftersom normalt är de flesta moment förlagda på KTH:s olika campus. Men för en person som samtidigt arbetar heltid och kanske har familj är det ett format på anslagsfinansierad vidareutbildning som ofta inte går ihop med ens situation och vardag.

Detsamma gäller uppdragsutbildning för näringsliv och myndigheter och andra organisationer, och deras medarbetare. Det vi traditionellt levererat i form av uppdragsutbildning kan ofta beskrivas som formella kurser som till stora delar följer programkursformatet. Men formella kurser står för endast en liten del av yrkesverksammas kontinuerliga lärande, sannolikt så lite som tio procent medan resten är mer informellt lärande.

För att komma vidare måste vi intensifiera samarbetet inom uppdragsutbildning med våra strategiska partner och mer anpassa formatet efter de yrkesverksammas lärande. Ett aktuellt exempel är samarbetet med Scania där vi tillsammans utvecklar nya format som fungerar i individernas livslånga och kontinuerliga lärande, både för deras egen utveckling och för företagets. Format som vi kan paketera till tydligt definierade lärandeaktiviteter och som är attraktiva för våra lärare att engagera sig i.

Tror jag att detta kommer att påverka KTH:s utbildning överlag? – Ja, det är klart. Och denna utveckling är sannolikt både oundviklig och önskvärd. Vi har mycket att lära av varandra.

Veckans tack och lycka till: Tack till Scanias avgående vd Henrik Henriksson som personligen stöttat utbildningssamarbetet mellan KTH och Scania, och lycka till med det viktiga hållbarhetsarbetet att leda omställningen av den traditionella tillverkningen av stål till ett hållbart fossilfritt alternativ. Lycka till även till KTH:s styrelseledamot Christian Levin som tar över som vd på Scania. Ser fram emot ett fortsatt gott utbildningssamarbete!