Hoppa till innehåll

Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet

Just nu genomför Universitetskanslersämbetet en tematisk utvärdering av universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Ett viktigt resultat av denna genomlysning kommer att vara de goda exemplen som lärosätena lyfter fram. Vi kommer alla att lära av varandra. Enligt högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 5 §) ska lärosätena i sin verksamhet aktivt främja och bredda rekryteringen … Fortsätt läsa ”Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet”

Digitalisering är verksamhetsutveckling

På 1990-talet var ordet datorisering vanligt förekommande för att beskriva den utveckling som skedde i arbetslivet. I retrospektiv kan man säga att datorisering betydde att man stoppade in datorer och annan teknik i verksamheten i tron att man effektiviserade, men verksamheten i sig skulle inte påverkas.   Verksamhetsutveckling var något helt skilt från de datorsystem … Fortsätt läsa ”Digitalisering är verksamhetsutveckling”

Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop

Jämställdhet är det femte målet i FN:s globala mål för hållbar utveckling och minskad ojämlikhet är det tionde målet.  Det är en av anledningar till att jämställdhet numera ingår i KTH:s nya hållbarhetsmål. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från … Fortsätt läsa ”Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop”