Hoppa till innehåll

Digitalisering är verksamhetsutveckling

På 1990-talet var ordet datorisering vanligt förekommande för att beskriva den utveckling som skedde i arbetslivet. I retrospektiv kan man säga att datorisering betydde att man stoppade in datorer och annan teknik i verksamheten i tron att man effektiviserade, men verksamheten i sig skulle inte påverkas.

 

Fyra kugghjul som illustrerar samspel i en organisation.samspel
Samspelet mellan dessa är avgörande för utvecklingen av en verksamhet.

Verksamhetsutveckling var något helt skilt från de datorsystem som var satta att stödja verksamheten. Men redan på 1960-talet hade den amerikanske psykologen Harold J. Leavitt slagit fast att för att förstå hur man ska kunna skapa en förändring behöver man förstå samspelet mellan människor, verksamheten (det vill säga vilka uppgifter som ska utföras), organisationen (strukturen enligt vilken man arbetar) och teknologin.

När vi idag använder begreppet digitalisering argumenterar jag för att det ska förstås just som verksamhetsutveckling. Detta för att slå fast att det inte är teknikutvecklingen i sig som är det viktiga utan hur verksamheten kan utvecklas, med den tekniska utvecklingen som en drivande kraft. Många uppskattar denna förklaring, kanske för att man upplevt datorisering som inte beaktat hur verksamheten påverkats.

Digitaliseringen fokuserar på att definiera helt nya sätt att göra saker på eller kanske att man ska göra helt nya saker. Trots det är det inte ovanligt när man säger att man vill komma in med digitaliseringskompetens i ett verksamhetsutvecklingsprojekt att man får höra: ”…men vi har inte kommit dit i projektet än, först ska vi diskutera igenom vilken verksamhet vi vill ha i framtiden, efter det kommer vi till digitaliseringsfrågorna!”.

 Jag anser att det är av avgörande betydelse att digitaliseringsaspekter och att kompetens inom digital transformation finns med i varje verksamhetsutvecklingsprojekt från första början. Varför det?

Det finns idag i princip ingen verksamhet som inte tarvar en större mängd IT för att den ska kunna genomföras och därför behöver man beakta dessa aspekter från början. Digitalisering som utvecklingsparadigm innebär nya innovativa sätt att lösa verksamhetsutvecklingen jämfört med tidigare.

Digitalisering förespråkar agilitet, det vill säga. att snabbt kunna leverera ett verkligt värde i en förändring för att därigenom kunna bygga kunskap om verksamhetens behov. Digitalisering förutsätter också iterativitet, det vill säga att arbeta med stadiga förbättringar. Metoderna för digital transformation utgår ofta från och involverar användarna tidigt och kontinuerligt i utvecklingen. Idag kan man inte längre tala om verksamhetsutveckling utan att digitalisering har en central plats. Digitalisering ÄR verksamhetsutveckling.

Veckans lästips: In the age of the smart machine 1988 av Shoshana Zuboff.