Hoppa till innehåll

Vi går ronden i den digitala arbetsmiljön

Pandemin har nog fått de flesta av oss att förstå att det digitala är en tydlig del av vår arbetsmiljö. Vi spenderar merparten av arbetsdagen i zoom-möten, framför e-posten eller hanterande olika typer av digitala stödsystem. För många har också kanske den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön blivit påtaglig i och med att den numera … Fortsätt läsa ”Vi går ronden i den digitala arbetsmiljön”

Innovation i allt större fokus när universitet jämförs internationellt

En alltid relevant fråga är vad ett universitet med högt anseende mäts på. Forskning och utbildning är universitetens huvuduppgifter och naturligtvis det som först jämförs. Samverkan är något vi gärna lyfter fram i Sverige, inte minst från politiskt håll. Ett väldigt vanligt påstående brukar vara att man vill att universiteten ska öka nyttiggörandet av framförallt … Fortsätt läsa ”Innovation i allt större fokus när universitet jämförs internationellt”

Många frågor om integreringen

Varför ska kunskap om jämställdhet och mångfald integreras i KTH:s utbildningar? Och hur ska det gå till? Det har varit återkommande frågor de senaste veckorna. Svaren kan hämtas i flera av KTH:s styrdokument. Flera av frågorna tangerar det innehåll som ska behandlas inom momentet i utbildningen. På frågan om varför detta ska göras på en … Fortsätt läsa ”Många frågor om integreringen”