Hoppa till innehåll

Innovation i allt större fokus när universitet jämförs internationellt

En alltid relevant fråga är vad ett universitet med högt anseende mäts på. Forskning och utbildning är universitetens huvuduppgifter och naturligtvis det som först jämförs. Samverkan är något vi gärna lyfter fram i Sverige, inte minst från politiskt håll.

Ett väldigt vanligt påstående brukar vara att man vill att universiteten ska öka nyttiggörandet av framförallt sin forskning och det ska ske genom ökad samverkan. Det ska absolut inte underskattas och värdefulla insatser görs, men ibland verkar det dock som att samverkan i sig är väsentligare än vad den verkligen leder till. Att på något sätt kunna mäta värdet av samverkan är också svårt, kanske inte ens möjligt.

Hur ser det ut internationellt? Även där väger utbildning och forskning tyngst men en tendens som växer sig allt starkare är ett markant ökat fokus på universitetens innovationsförmåga. Det är ett återkommande tema i samband med internationella möten där olika tillvägagångssätt jämförs och  universitetsledningarna nästan tävlar om att vara framgångsrika.

Som vicerektor för globala relationer är jag mycket stolt över KTH:s förmåga i det avseendet. KTH är inte störst men bland de allra bästa och ett par bilder finns alltid finns med i mina presentationer av KTH. Vi har ett mycket väl fungerande och framgångsrikt innovationsstöd som vänder sig till alla KTH:are, från forskare till studenter och varje år får över 300 nya förslag stöd att ta utveckla sin idé. KTH Innovation håller helt enkelt världsklass!

Det är därför otroligt glädjande att KTH Innovation Award har inrättas med stöd från några av våra mest framgångsrika innovatörer.

Det understryker verkligen KTH:s höga ambition när det gäller innovation. Prissumman är på 500 000 kronor och det finns fortfarande chansen att nominera kandidater. Ett krav är att kandidaten ska ha en koppling till KTH.