Hoppa till innehåll

Många frågor om integreringen

Varför ska kunskap om jämställdhet och mångfald integreras i KTH:s utbildningar? Och hur ska det gå till? Det har varit återkommande frågor de senaste veckorna. Svaren kan hämtas i flera av KTH:s styrdokument.

Flera av frågorna tangerar det innehåll som ska behandlas inom momentet i utbildningen. På frågan om varför detta ska göras på en teknisk högskola kan svaret hämtas från flera styrdokument, bland annat verksamhetsplan för KTH 2021 (V-2020-0856) där det anges att KTH har som mål att kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet ska vara integrerat i alla utbildningsprogram, så att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle.

Sker det på bekostnad av något annat och kanske viktigare i utbildningen är en annan återkommande fråga.

Det är ett mycket begränsat moment som ska bli obligatoriskt för alla inom ramen för en kurs, någon gång under programmets hela tid. Det består av till exempel av en tvåtimmars föreläsning, en kortare text eller någon annan form av kunskapspåfyllning, vilket är helt normala förändringar som görs inom program hela tiden för att uppdatera och förbättra utbildningen på olika sätt. Momentet ska examineras inom ramen för kursens ordinarie kurspoäng.

Den som är programansvarig väljer lämplig kurs och lämplig form för integreringen samt hur det kopplas ihop med aktuellt teknikområde. Det handlar alltså inte om en hel kurs eller ens en modul (vilket flera program redan har infört).

Varför står jämställdhet i förgrunden istället för till exempel jämlikhet, är en annan fråga som återkommit.

Momentet innehåller bland annat kunskap om vad olika begrepp betyder och hur de kan kopplas till hållbar utveckling. Kunskap om hur jämställdhet och jämlikhet kan relateras till teknikutveckling och samhällsutveckling ingår också. Många ställer sig frågande till vad jämlikhet och jämställdhet har med teknik att göra, vilket också behöver förklaras i utbildningen.

På KTH pågår ett utvecklingsarbete kring när och hur där utbildningsansvariga, forskare och representanter för hållbar utveckling medverkar. Grundutbildningsansvarig och forskarutbildningsansvarig identifierar de tio program som är först ut på varje skola i integreringsarbetet 2021.