Hoppa till innehåll

Data – mer än bara den nya oljan

När jag skrev min doktorsavhandling var den data som mina resultat baserades på lagrad i kartonger på mitt kontorsrum. Det var intervjudata, forskningsdagböcker, prototyper och fotografier från fältstudier. Allt i en enda röra som bara jag kunde hitta i. Om den hade varit bättre strukturerad, i ett standardiserat format, anonymiserad och tvättad så kanske de forskare som hade velat använda och citera min forskning varit många fler.

Idag är situationen helt annorlunda. EU-kommissionären Carlos Moedas lanserade 2016 i sin policy om Open Science att akademiska publikationer skulle vara lättillgängliga OCH att datakällorna skulle vara interoperabla och återanvändbara. Än idag har många universitet inte förstått hur viktigt det är att man bygger strukturer och verktyg för att samla in, lagra och tillgängliggöra sina forskningsdata på ett säkert och ekonomiskt sätt, med hög kvalitet.

Framtidens universitet måste, för att vara konkurrenskraftiga, erbjuda en digital infrastruktur som servar forskarna med datahanteringen.

KTH har som ledande tekniskt universitet många olika, stora datadrivna forskningsinitiativ, det nyligen inrättade och av Wallenberg finansierade Data-driven Life Science-initiativet, Live-In Lab, ITRL eller varför inte i stort sett all forskningsverksamhet som vi bedriver. En enkel och effektiv tillgång till denna forskningsdata är avgörande för kvaliteten i forskningen och idag en förutsättning för många av de dataintensiva forskningsprojekten.

För att vara en högkvalitativ forskningsinstitution rekommenderas man idag att ordna sina data enligt FAIR-principerna, att datan är sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändbar. Detta gäller , även för persondata som kan vara extra känslig och etiskt utmanande att hantera. Idag förväntas ofta varje forskargrupp och projekt att själva hantera data i enlighet med dessa principer för öppenhet.

De främsta universiteten i världen gör idag stora investeringar i digital infrastruktur för hantering av forskningsdata och en organisation som kan erbjuda det stöd som behövs. Nu är det dags för KTH att bestämma sig för om vi vill vara med bland de universitet som erbjuder högsta möjliga kvalitet i sin forskning och ta konsekvenserna av dessa målsättningar och investera i den digitala infrastrukturen för forskning.

Fyra symboler och bokstäver som symboliserar Open Science
Principer för Open Science.

Veckans tips: För att stödja KTH:s utveckling mot ett mer datadrivet universitet utvecklades nyligen en online-kurs kring Open Science och hantering av forskningsdata. KTH har också ett tvärfunktionellt team som arbetar med forskningsdata som nås på researchdata@kth.se.