Hoppa till innehåll

Breda diskussioner och hållbara lösningar

Som tema för denna veckas blogg har jag valt två olika exempel på internationell samverkan inom hållbarhetsområdet. Måndag och tisdag 27-28 september genomförde vi tillsammans med Tokyo universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet den fjärde gemensamma workshopen med temat hållbar utveckling. Årets konferens täckte fem olika breda teman:  Hållbara biomaterial, utbildning och lärande för hållbar … Fortsätt läsa ”Breda diskussioner och hållbara lösningar”

Forskning + utbildning = forskarutbildning?

En mycket stor del av forskningen på KTH utförs av forskarstuderande. Inte minst gäller detta andelen publicerade forskningsartiklar författade av forskarstuderande.  Detta är inte unikt för KTH utan gäller nog för de flesta universitet i Sverige. Men med den nyss genomförda granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise 2021, i åtanke kan det ändå ge … Fortsätt läsa ”Forskning + utbildning = forskarutbildning?”

Den digitala arbetsplatsen i hemmet

Diskussionen i samhället går nu varm över hur återgången till den fysiska arbetsplatsen efter pandemin ska bli. Ska vi återgå till hur det var före pandemin? Ska vi fortsätta arbeta hemma för att dra nytta av den ökade flexibilitet och effektivitet som det av flera upplevts ha inneburit? Eller, kan vi skapa en ordnad återgång … Fortsätt läsa ”Den digitala arbetsplatsen i hemmet”

Kunskap på djupet?

Hur ser våra föreställningar om kunskap ut? Jag har observerat frågan ur ett särskilt perspektiv under arbetet med att integrera JML-kunskap (Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor) i vår grund- och forskarutbildning på KTH. I diskussioner om utbildning och lärande dyker ord som grundläggande, breddad eller fördjupad ofta upp i beskrivningar av olika slags kunskapskrav. Många … Fortsätt läsa ”Kunskap på djupet?”

Med fokus på lösningar

I en artikeln på KTH:s webb har KTH-forskare kommenterat betydelsen av FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport, den sjätte, om läget för klimatet. I artikeln pekade vi också på att nyhetsflödet i stor uträckning fokuserar på de olika hot som kan kopplas till den globala uppvärmningen.  Ett exempel just nu är den ovanligt kraftiga orkan som … Fortsätt läsa ”Med fokus på lösningar”