Hoppa till innehåll

Forskning + utbildning = forskarutbildning?

En mycket stor del av forskningen på KTH utförs av forskarstuderande. Inte minst gäller detta andelen publicerade forskningsartiklar författade av forskarstuderande.  Detta är inte unikt för KTH utan gäller nog för de flesta universitet i Sverige.

Men med den nyss genomförda granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise 2021, i åtanke kan det ändå ge höjda ögonbryn. Speciellt om man drar analogin till den mer vardagliga företeelsen som fordon i trafiken. Kan Sverige bli ledande inom transport om lejonparten av fordonen framkörs av personer med bokstavligen skylten ÖVNINGSKÖR i grönt påklistrade i baken?

De flesta svarar nog nej på frågan och börjar kanske argumentera och ondgöra sig över finansieringssystemet på de svenska universiteten, där inte ens de fast anställda lärarna och forskarna är fullt finansierade av interna medel.

I stället för att påtala det uppenbara vad andra kan göra tänker jag fokusera på vad vi själva kan göra: nämligen hur kan vi förbättra forskarutbildningen ytterligare?

Det första är att förstå att forskarutbildning är just utbildning inom forskning. Det gäller både forskningsprojektet som kurser. Forskning och utbildning är icke-separabla  enheter – utan lärande ingen forskning. Och tvärtom. Forskarutbildning handlar om att tillsammans lösa en uppgift, där alla bidrar och lär och där de som forskarutbildas ska få körkort till att bli just forskare. Medan de som redan är forskare fortsätter att lära sig och utvecklas.

Det andra är att ta tillvara på erfarenheterna från utbildning på grund- och avancerad nivå. På dessa nivåer är man exempelvis betydligt mer van att arbeta med den konstruktiva länkningen mellan examensmål, lärande- och bedömaraktiviteter. För forskarutbildning finns mål för doktors- och licentiatexamen angivna i högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2. Arbetar man mer med måluppfyllelse inom forskarutbildningen kommer kurserna bli mer relevanta för studenterna och man slutar även fråga sig hur många artiklar som måste vara publicerade före disputation eftersom målen inte anger en sådan förenklad siffra.

Det tredje är att ta tillvara på erfarenheterna från forskarutbildning till utbildning på grund- och avancerad nivå. Att alla nivåer kan lära av varandra och utvecklas tillsammans. Och då tänker jag inte endast på att innehållet i kurserna ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utan mer på de utbildningsmetoder som används inom forskarutbildningen, speciellt de som är direkt kopplade till forskningsuppgiften. Tar man vara på de goda erfarenheterna inom forskarutbildning på ett anpassat sätt kommer denna integration även ske mer inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Det bli fler öppna och realistiska frågeställningar att lösa för studenterna, bättre integration av nödvändiga faktakunskaper och procedurella färdigheter i studentprojekten, mer naturlig träning i grupparbete och generella färdigheter, och betydligt mer realistisk examination. Och studenterna blir även mer motiverade att lära sig en disciplin på djupet när de inser att det behövs för att lösa uppgiften. Inte minst kommer våra studenter bli mer förbereda att möta arbetslivet och de stora utmaningarna som ska lösas.