Hoppa till innehåll

Med fokus på lösningar

I en artikeln på KTH:s webb har KTH-forskare kommenterat betydelsen av FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport, den sjätte, om läget för klimatet.

I artikeln pekade vi också på att nyhetsflödet i stor uträckning fokuserar på de olika hot som kan kopplas till den globala uppvärmningen.  Ett exempel just nu är den ovanligt kraftiga orkan som i dagarna drar in över den amerikanska delstaten Louisiana.

Det är därför extra viktigt att vi tillsammans ökar våra insatser för att lyfta fram nya tekniska landvinningar och forskningsresultat som kan bidra till lösningar till dessa utmaningar. En satsning med ett särskilt uppdrag för detta är KTH Climate Action Centre som nu satt igång sitt uppbyggnadsarbete.

Värt att notera är också att IPCC:s sjätte rapport totalt består av tre delar. Den del där teknikens roll avhandlas tas just nu fram av arbetsgrupp III (WG III). Rapporten kommer att behandla kopplingen mellan konsumtion och beteende och utsläpp av växthusgaser men även den roll som innovation och teknologi har.

Rapporten kommer även att lyfta fram tidsaspekten, det vill säga kopplingen mellan snabba åtgärder och långsiktiga effekter för att nå målen i Parisavtalet. Den kommer att gå igenom möjligheter och lämpliga åtgärder i olika samhällssektorer där KTH:s forskning är i framkant som till exempel energi, transporter, industri och byggd miljö.

Jag tror att vi i februari 2022 när rapporten släpps kommer att kunna se god synergi mellan vad IPCC WG III föreslår och de strategiska val vi gjort vad gäller vår forskning på KTH. Fram till dess gäller det att öka ambitionen att synliggöra vår forskning för en hållbar värld.