Hoppa till innehåll

Nordisk samverkan i världsklass

När oron i världen ökar till följd av ökade geopolitiska spänningar och en pandemi leder det inte sällan till ökad protektionism, vilket även spiller över på akademiska samarbeten. Då är nätverken en stärkande och stabiliserande kraft – inte minst Nordic Five Tech.

Det nordiska nätverket består av KTH, som är ordförande år 2021/22, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Köpenhamn, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim, Aalto-universitetet i Helsingfors och Chalmers tekniska högskola. Nordic Five Tech är ett nätverk bestående av högt rankade lärosäten med starka varumärken.

Den 13-14 oktober träffades Nordic Five Techs verkställande kommitté. Kommittén består av vicerektorer för internationalisering eller motsvarande från respektive universitet. Det är den första fysiska träffen på två år och dagordningen domineras av implementeringen av den strategi för 2021 och framåt som de fem rektorerna beslutade om i våras. Den innefattar bland annat:

  • Ökad studentmobilitet och möjligheter till fler gemensamma examina
  • Gemensamma masterprogram
  • Fler samarbeten mellan forskare och lärare till exempel när det gäller gemensamma doktorander.
  • Gemensamt policyarbete
  • Samutnyttjande av de fem universitetens forskningsinfrastrukturer

Inom Nordic Five Tech har vi ofta en stor samsyn när det gäller vad vi vill göra tillsammans. Grunden till detta är att vi, trots att vi såklart är oberoende universitet med egna prioriteringar, ändå delar gemensamma nordiska värderingar och har samma ambitioner vad gäller synen på alltifrån hållbar utveckling till akademisk frihet.

I KTH:s internationella strategi poängteras betydelsen av ökat europeiskt samarbete inom både forskning, utbildning och samverkan. Som en del av detta är det KTH:s önskan och ambition att ytterligare utveckla det nordiska samarbetet, ett samarbete i världsklass.